<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 3012

150601. ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾ? [Chandranilirangiya ettavum praayam koodiya aal?]

150602. ചാന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം? [Chaandrayaan vikshepiccha vaahanam?]

150603. ഇന്ത്യ ദേശീയ കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? [Inthya desheeya kaayika dinamaayi aacharikkunnath?]

150604. ധ്യാൻചന്ദിന് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചത്? [Dhyaanchandinu pathmabhooshan labhicchath?]

150605. ധ്യാൻചന്ദിന്റെ ആത്മകഥ? [Dhyaanchandinte aathmakatha?]

150606. സ്പോർട്സിൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡായി ഇന്ത്യ നൽകുന്നത്? [Spordsil lyphu dym accheevmentu avaardaayi inthya nalkunnath?]

150607. ഇന്ത്യ ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കിയിൽ സ്വർണമെഡൽ നേടിയത്? [Inthya olimpiksu hokkiyil svarnamedal nediyath?]

150608. ഹോക്കി പന്തിന്റെ ഭാരം? [Hokki panthinte bhaaram?]

150609. ആദ്യ ഹോക്കി ലോക ചാമ്പ്യൻ? [Aadya hokki loka chaampyan?]

150610. ലോകകപ്പ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിരീടം നേടിത്തന്ന ക്യാപ്റ്റൻ? [Lokakappu hokkiyil inthyaykku kireedam neditthanna kyaapttan?]

150611. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയത്? [Mullapperiyaar anakkettinte pani thudangiyath?]

150612. മുല്ലപ്പെരിയാർ തർക്ക പരിഹാരത്തിനുള്ള അഞ്ചംഗ സമിതി ചെയർമാൻ? [Mullapperiyaar tharkka parihaaratthinulla anchamga samithi cheyarmaan?]

150613. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം? [Keralatthile ettavum valiya daam?]

150614. ഗു​രു​നാ​നാ​ക്ക് പ​വർ സ്റ്റേ​ഷൻ എ​വി​ടെ​യാ​ണ്? [Gu​ru​naa​naa​kku pa​var stte​shan e​vi​de​yaa​n?]

150615. കോ​ട്ട തെർ​മൽ പ​വർ സ്റ്റേ​ഷൻ ? [Ko​tta ther​mal pa​var stte​shan ?]

150616. ഉ​ക്കാ​യി പ​വർ സ്റ്റേ​ഷൻ എ​വി​ടെ​യാ​ണ്? [U​kkaa​yi pa​var stte​shan e​vi​de​yaa​n?]

150617. രാ​മ​കു​ണ്ഠം പ​വർ സ്റ്റേ​ഷൻ എ​വി​ടെ​യാ​ണ്? [Raa​ma​ku​ndtam pa​var stte​shan e​vi​de​yaa​n?]

150618. കൂ​ടം​കു​ളം ആ​ണവ നി​ല​യം എ​വി​ടെ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്നു? [Koo​dam​ku​lam aa​nava ni​la​yam e​vi​de sthi​thi​che​yyu​nnu?]

150619. ദേ​ശീയ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടിക വർഗ ക​മ്മി​ഷൻ നി​ല​വിൽ വ​ന്ന​ത്? [De​sheeya pa​tti​ka​jaa​thi, pa​ttika varga ka​mmi​shan ni​la​vil va​nna​th?]

150620. ആൾ ഇ​ന്ത്യ ഷെ​ഡ്യൂൾ​ഡ് കാ​സ്റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷൻ എ​ന്ന പാർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​കൻ? [Aal i​nthya she​dyool​du kaa​sttu phe​da​re​shan e​nna paar​tti​yu​de sthaa​pa​kan?]

150621. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മർ​ശി​ക്കു​ന്ന വ​കു​പ്പ്? [Pa​tti​ka​jaa​thi​kkaa​re​kku​ri​cchu pa​raa​mar​shi​kku​nna va​ku​ppu?]

150622. പ​ട്ടി​ക​വർ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മർ​ശി​ക്കു​ന്ന വ​കു​പ്പ്? [Pa​tti​ka​var​ga​tthe​kku​ri​cchu pa​raa​mar​shi​kku​nna va​ku​ppu?]

150623. പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങൾ​ക്ക് 27 ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണം നൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് നിർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച ക​മ്മി​ഷൻ? [Pi​nnaa​kka vi​bhaa​ga​ngal​kku 27 sha​tha​maa​nam sam​va​ra​nam nal​ka​na​me​nnu nir​ddhe​shi​ccha ka​mmi​shan?]

150624. കേ​ന്ദ്ര സർ​ക്കാർ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച ഗ്രാ​മീണ ഭൂ​ര​ഹി​തർ​ക്കു​ള്ള അ​പ​കട ഇൻ​ഷ്വ​റൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി? [Ke​ndra sar​kkaar aa​vi​shka​ri​ccha graa​meena bhoo​ra​hi​thar​kku​lla a​pa​kada in​shva​ran​su pa​ddha​thi?]

150625. കേ​ന്ദ്ര സർ​ക്കാർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​മീണ സ്വ​യം തൊ​ഴിൽ പ​ദ്ധ​തി? [Ke​ndra sar​kkaar na​da​ppi​laa​kku​nna graa​meena sva​yam theaa​zhil pa​ddha​thi?]

150626. സം​യോ​ജി​ത​ഗ്രാ​മ​വി​ക​സന പ​രി​പാ​ടി ? [Sam​yo​ji​tha​graa​ma​vi​ka​sana pa​ri​paa​di ?]

150627. ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ചേ​രി​ക​ളിൽ വ​സി​ക്കു​ന്ന ഭ​വ​ന​ര​ഹി​തർ​ക്ക് വീ​ട് നിർ​മ്മി​ച്ചു നൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2001ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി? [Na​ga​ra​pra​de​sha​nga​li​le che​ri​ka​lil va​si​kku​nna bha​va​na​ra​hi​thar​kku vee​du nir​mmi​cchu nal​ku​nna​thi​naa​yi 2001l aa​ram​bhi​ccha pa​ddha​thi?]

150628. ദാ​രി​ദ്ര്യ​രേ​ഖ​യ്ക്ക് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങൾ​ക്ക് പൊ​തു​വി​ത​രണ സ​മ്പ്ര​ദാ​യം വ​ഴി കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യ്ക്ക് അ​രി​യും ഗോ​ത​മ്പും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി? [Daa​ri​drya​re​kha​ykku thaa​zhe​yu​lla ku​dum​ba​ngal​kku peaa​thu​vi​tha​rana sa​mpra​daa​yam va​zhi ku​ra​nja vi​la​ykku a​ri​yum go​tha​mpum vi​tha​ra​nam che​yyu​nna pa​ddha​thi?]

150629. മ​ഹ​ല​നോ​ബി​സ് പ​ദ്ധ​തി, വ്യാ​വ​സാ​യിക പ​ദ്ധ​തി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്? [Ma​ha​la​no​bi​su pa​ddha​thi, vyaa​va​saa​yika pa​ddha​thi e​nna​ri​ya​ppe​du​nna​th?]

150630. ഇ​ന്ത്യൻ സ്ഥി​തി വി​വര ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ പി​താ​വ്? [I​nthyan sthi​thi vi​vara shaa​sthra​tthi​nte pi​thaa​v?]

150631. ഇ​ന്ത്യൻ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്കൽ ദി​നം? [I​nthyan sttaa​tti​stti​kkal di​nam?]

150632. മ​ഹ​ല​നോ​ബി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം? [Ma​ha​la​no​bi​su aa​ram​bhi​ccha pra​si​ddhee​ka​ra​nam?]

150633. ഇ​ന്ത്യ​യിൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ദേ​ശീയ വ​രു​മാ​നം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​ത്? [I​nthya​yil aa​dya​maa​yi de​sheeya va​ru​maa​nam ka​na​kkaa​kki​ya​th?]

150634. ഒ​ന്നാം പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​‌ര പ​ദ്ധ​തി ഊ​ന്നൽ കൊ​ടു​ത്ത മേ​ഖ​ല? [O​nnaam pa​ncha​va​thsa​ra pa​ddha​thi oo​nnal keaa​du​ttha me​kha​la?]

150635. അ​ഞ്ചാം പ​ഞ്ച​വ​ത്സര പ​ദ്ധ​തി ഊ​ന്നൽ കൊ​ടു​ത്ത മേ​ഖ​ല? [A​nchaam pa​ncha​va​thsara pa​ddha​thi oo​nnal keaa​du​ttha me​kha​la?]

150636. പ്ളാൻ ഹോ​ളി​ഡേ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വ്? [Plaan ho​li​de e​nna​ri​ya​ppe​du​nna kaa​la​ya​la​v?]

150637. ജ​ന​കീയ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്? [Ja​na​keeya pa​ddha​thi e​nnu vi​she​shi​ppi​kku​nna​th?]

150638. കേ​രള വി​ക​സന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കിയ കാ​ല​യ​ള​വ്? [Ke​rala vi​ka​sana pa​ddha​thi na​da​ppi​laa​kkiya kaa​la​ya​la​v?]

150639. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ഇ​ല​ക്‌​ഷ​നിൽ കെ.​ആർ. നാ​രാ​യ​ണൻ തോ​ല്പി​ച്ച​ത്? [Raa​shdra​pa​thi i​la​k​sha​nil ke.​aar. Naa​raa​ya​nan tho​lpi​ccha​th?]

150640. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ പ്രാ​യ​ത്തിൽ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യാ​യ​ത്? [E​tta​vum ku​ra​nja praa​ya​tthil raa​shdra​pa​thi​yaa​ya​th?]

150641. കേ​രള ഗ​വർ​ണ​റായ ശേ​ഷം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദ​വി വ​ഹി​ച്ച​ത്? [Ke​rala ga​var​na​raaya she​sham pra​si​da​ntu pa​da​vi va​hi​ccha​th?]

150642. ഇ​ന്ത്യ​യിൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്? [I​nthya​yil aa​dya​maa​yi a​di​ya​ntha​raa​va​stha pra​khyaa​pi​ccha​th?]

150643. 1975​ലെ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ 1977ൽ പിൻ​വ​ലി​ച്ച​ത്? [1975​le a​di​ya​ntha​raa​va​stha 1977l pin​va​li​ccha​th?]

150644. നെൽ​സൺ മ​ണ്ടേ​ല​യു​ടെ ജ​ന​നം ? [Nel​san ma​nde​la​yu​de ja​na​nam ?]

150645. ഇന്ദിര ഗാന്ധി കനാൽ എന്നതി​ന്റെ പഴയ പേര് എന്താണ് ? [Indira gaandhi kanaal ennathi​nte pazhaya peru enthaanu ?]

150646. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ കപ്പൽ കനാൽ? [Lokatthile ettavum thirakkeriya kappal kanaal?]

150647. മെഡിറ്ററേനിയനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? [Medittareniyaneyum chenkadalineyum bandhippikkunnath?]

150648. സൂയസ് കനാൽ കടന്നുപോകുന്നത്? [Sooyasu kanaal kadannupokunnath?]

150649. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനു മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ച കരുത്തനായ നേതാവ്? [Naatturaajyangalude samyojanatthinu mukhyapankuvahiccha karutthanaaya nethaav?]

150650. 1947 ഒക്ടോബർ 26ന് കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത ജമ്മുവിലെ ഭരണാധികാരി? [1947 okdobar 26nu kaashmeerine inthyan yooniyanil layippikkaan theerumaanameduttha jammuvile bharanaadhikaari?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions