<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 42

2101. The antyonym of sympathy is

2102. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി അണക്കെട്ട് നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട നദിയേതാണ്? [Inthyayil‍ aadyamaayi anakkettu nir‍mmikkappetta nadiyethaan?]

2103. I think John _____ translate this document.

2104. ഹോണ്‍ബില്‍ ഫെസ്റ്റിവല്‍ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്? [Hon‍bil‍ phesttival‍ nadakkunna samsthaanam eth?]

2105. ഗാന്ധിജി പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന സമര പ്രസ്ഥാനമേത്? [Gaandhiji pankedukkaathirunna samara prasthaanameth?]

2106. ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ യുദ്ധക്കപ്പല്‍ രൂപകല്പനാകേന്ദ്രത്തിന് 2011 ജനുവരി 4ന് തറക്കല്ലിട്ടത് എവിടെ? [Eshyayile aadya yuddhakkappal‍ roopakalpanaakendratthinu 2011 januvari 4nu tharakkallittathu evide?]

2107. കാണ്ഡം വളരുന്നത് ഏതുതരം ചലനത്തിനുദാഹരണമാണ്? [Kaandam valarunnathu ethutharam chalanatthinudaaharanamaan?]

2108. അക്ബറുടെ സമകാലികനായ മുഗള്‍ചരിത്രകാരന്‍? [Akbarude samakaalikanaaya mugal‍charithrakaaran‍?]

2109. Nocturnal means

2110. The acousthaveics of the large hall ______ very poor .

2111. When the chief guest at last came, the audience ------.

2112. പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വര്‍ഗക്കാരുടെ സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ്? [Pattika jaathi, pattika var‍gakkaarude samvaranatthekkuricchu prathipaadikkunnathu ethu bhaagatthaan?]

2113. റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? [Risarvvu baanku ophu inthyayude aasthaanam evideyaan?]

2114. മന്ത്രങ്ങളാല്‍ നിബിഡമായ വേദം ഏത്? [Manthrangalaal‍ nibidamaaya vedam eth?]

2115. താഴെപറയുന്നവയില്‍ സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ പ്രധാന വരുമാനങ്ങളില്‍പ്പെടാത്ത നികുതി ഏത്? [Thaazheparayunnavayil‍ samsthaana gavan‍men‍rin‍re pradhaana varumaanangalil‍ppedaattha nikuthi eth?]

2116. ഹിരാക്കുഡ് നദീതടപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നദി ഏതാണ്? [Hiraakkudu nadeethadapaddhathiyumaayi bandhappetta nadi ethaan?]

2117. ചന്ദ്രനില്‍ ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത്? [Chandranil‍ gar‍tthangal‍ undennu aadyam manasilaakkiyath?]

2118. തറയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്‍റെ സ്ഥിതികോർജം എത്രയായിരിക്കും? [Tharayil irikkunna oru vasthuvin‍re sthithikorjam ethrayaayirikkum?]

2119. He is ------ MLA from North Kerala.

2120. താല്‍ച്ചര്‍ തെര്‍മല്‍ പവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? [Thaal‍cchar‍ ther‍mal‍ pavar‍ stteshan‍ ethu samsthaanatthaan?]

2121. ലോക്സഭയിലെ അംഗങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള പാര്‍ലമെന്‍ററി കമ്മറ്റി ഏത്? [Loksabhayile amgangal‍ maathramulla paar‍lamen‍rari kammatti eth?]

2122. ഗായമുഖ് ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? [Gaayamukhu ethu nadiyumaayi bandhappettirikkunnu?]

2123. ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിര? [Himaalayatthile ettavum uyaram koodiya parvvatha nira?]

2124. ബജറ്റ്കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയര്‍മാന്‍ ? [Bajattkammittiyude cheyar‍maan‍ ?]

2125. Fill in the blanks with appropriate preposition He has been here with me --------- last Friday.

2126. തദ്ദേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളി‍ല് ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ നിലവില്‍ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം? [Thaddhesha savayam bharana sthaapanangali‍lu ombudsmaan‍ nilavil‍ vanna aadya samsthaanam?]

2127. മാരക രോഗങ്ങള്‍ ബാധിച്ച 18 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി? [Maaraka rogangal‍ baadhiccha 18 vayasil‍ thaazheyulla kuttikal‍kku saujanya chikithsa labhyamaakkaanaayi samsthaana sar‍kkaar‍ aarambhiccha paddhathi?]

2128. സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി നല്‍കി ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം വളര്‍ത്തുക എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം? [Saamoohikavum saampatthikavum raashdreeyavumaaya neethi nal‍ki janangalude kshemam valar‍tthuka ennu anushaasikkunna bharanaghadanaa bhaagam?]

2129. He hasn’t got ............... manners.

2130. വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് ക്രൈം കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോയുടെ ആസ്ഥാനമെവിടെയാണ്? [Vyl‍du lyphu krym kan‍drol‍ byooroyude aasthaanamevideyaan?]

2131. കെന്‍ നദിക്കരയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയോദ്യാനം ഏത്? [Ken‍ nadikkarayil‍ sthithi cheyyunna desheeyodyaanam eth?]

2132. റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രത്തിലുള്ള മൃഗം ഏത്? [Risar‍vvu baanku ophu inthyayude chithratthilulla mrugam eth?]

2133. I feel ------ about what happened.

2134. കേരളിയ നവോഥാനത്തിന്‍റെ വഴികാട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Keraliya navothaanatthin‍re vazhikaatti ennariyappedunnath?]

2135. കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകള്‍ ഉള്ള ജില്ല? [Keralatthil‍ ettavum kooduthal‍ vyavasaaya yoonittukal‍ ulla jilla?]

2136. 'ഖദര്‍ പാര്‍ട്ടി' രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വര്‍ഷമേത്? ['khadar‍ paar‍tti' roopeekarikkappetta var‍shameth?]

2137. മൂന്ന് C കളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Moonnu c kalude naadu ennariyappedunnath?]

2138. ദേശീയഗീതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് രാഗത്തിലാണ്? [Desheeyageetham chittappedutthiyirikkunnathu ethu raagatthilaan?]

2139. ലോക്സഭാ സ്പീക്കറേയും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറേയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ആര്‍ട്ടിക്കിളിലാണ്? [Loksabhaa speekkareyum depyootti speekkareyum kuricchu prathipaadicchirikkunnathu ethu aar‍ttikkililaan?]

2140. ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശത്തെ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്? [Bharanaghadanaaparamaaya avakaashatthe bharanaghadanayude hrudayavum aathmaavum ennu visheshippicchathaar?]

2141. സംസ്ഥാന മുഖ്യ മന്ത്രിയാകാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്ര? [Samsthaana mukhya manthriyaakaanulla ettavum kuranja praayam ethra?]

2142. Shakespeare is superior ------- Marlowe.

2143. ആദ്യത്തെ ജൈനമത സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലമേത്? [Aadyatthe jynamatha sammelanam nadanna sthalameth?]

2144. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം മൊബൈലിലൂടെ നല്‍കിയ ആദ്യ രാജ്യം? [Prakruthikshobhangaleppattiyulla munnariyippu samvidhaanam mobyliloode nal‍kiya aadya raajyam?]

2145. സുപ്രീംകോടതി റിട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍? [Supreemkodathi rittukalekkuricchu prathipaadikkunna aar‍ttikkil‍?]

2146. സ്വയം സ്ഥിരമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാതെ ഒരു രാസപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്? [Svayam sthiramaaya maattatthinu vidheyamaakaathe oru raasapravar‍tthanatthin‍re vegathaye svaadheenikkunna padaar‍ththangal‍ ariyappedunnath?]

2147. കേരളത്തിലെ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം? [Keralatthile raajyasabhaa seettukalude ennam?]

2148. I can’t help you ------- you tell me the truth.

2149. His offer of help was --------- by the family

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions