<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 1159

57951. ലഹോർ ജയിലിൽ 63 ദിവസത്തെ നിരാഹാരമനുഷ്ഠിച്ച് ചരമമടഞ്ഞ യുവവിപ്ലവകാരിയാര്? [Lahor jayilil 63 divasatthe niraahaaramanushdticchu charamamadanja yuvaviplavakaariyaar?]

Answer: ജതിൻദാസ് [Jathindaasu]

57952. ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് അദ്ധ്യാപകദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? [Aarude janmadinamaanu addhyaapakadinamaayi aacharikkunnath?]

Answer: ഡോ.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ [Do. Esu. Raadhaakrushnan]

57953. ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ ഒപ്പിടുന്നത് ആരാണ്? [Inthyan karansiyil oppidunnathu aaraan?]

Answer: റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ [Risarvu baanku gavarnar]

57954. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം നിലവിൽവന്ന വർഷമേത്? [Vidyaabhyaasa avakaashaniyamam nilavilvanna varshameth?]

Answer: 2009

57955. ആസൂത്രണ കമ്മിഷൻ നിലവിൽവന്ന വർഷം ഏതാണ്? [Aasoothrana kammishan nilavilvanna varsham ethaan?]

Answer: 1950

57956. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു? [Svathanthra inthyayileaadyatthe gavarnar janaral aaraayirunnu?]

Answer: മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു [Maundu baattan prabhu]

57957. മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് യുദ്ധത്തോടെയാണ്? [Mugal saamraajyam sthaapicchathu ethu yuddhatthodeyaan?]

Answer: ഒന്നാം പാനിപ്പറ്റ് യുദ്ധം [Onnaam paanippattu yuddham]

57958. ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ളീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്ത്? [Inthyayile imgleeshu vidyaabhyaasatthinte maagnaakaartta ennariyappedunnathenthu?]

Answer: വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് [Vudsu despaacchu]

57959. 1905 ലെ ബനാറസ് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു? [1905 le banaarasu kongrasu sammelanatthinte addhyakshan aaraayirunnu?]

Answer: ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ [Gopaalakrushna gokhale]

57960. പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾക്ക് ഇന്ത്യ മാതൃകയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏത് രാജ്യത്തെയാണ്? [Panchavathsarapaddhathikalkku inthya maathrukayaakkiyittullathu ethu raajyattheyaan?]

Answer: മുൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ [Mun soviyattu yooniyan]

57961. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെപ്പറ്റി ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയർ, ലാറി കോളിൻസ് എന്നിവർ ചേർന്നെഴുതിയ പുസ്തകമേത്? [Inthyan svaathanthryasamarattheppatti dominiku laappiyar, laari kolinsu ennivar chernnezhuthiya pusthakameth?]

Answer: സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ [Svaathanthryam arddharaathriyil]

57962. ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്? [Inthyayile thaddheshasvayambharanatthinte pithaavu ennariyappedunnathaar?]

Answer: വൈസ്രോയി റിപ്പൺ [Vysroyi rippan]

57963. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു? [Britteeshu inthyan aarmiyude sthaapakan aaraayirunnu?]

Answer: സ്ട്രിങ്ങർ ലോറൻസ് [Sdringar loransu]

57964. നൈസാംമാരുടെയും മുത്തുകളുടെയും നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതേത്? [Nysaammaarudeyum mutthukaludeyum nagaram ennariyappedunnatheth?]

Answer: ഹൈദരാബാദ് [Hydaraabaadu]

57965. സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസാക്കിയ വർഷമേത്? [Sthreedhana nirodhana niyamam paasaakkiya varshameth?]

Answer: 1961

57966. ന്യൂനപക്ഷസമുദായത്തിൽ നിന്നുംആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തിയാര്? [Nyoonapakshasamudaayatthil ninnumaadyamaayi inthyan pradhaanamanthriyaaya vyakthiyaar?]

Answer: ഡോ. മൻമോഹൻ സിംഗ് [Do. Manmohan simgu]

57967. ഇന്ത്യയുടെ പാൽത്തൊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമേത്? [Inthyayude paaltthotti ennariyappedunna samsthaanameth?]

Answer: ഹരിയാന [Hariyaana]

57968. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷമേത്? [Khilaaphatthu prasthaanam aarambhiccha varshameth?]

Answer: 1919

57969. സിനിമാരംഗത്തു നിന്നും ആദ്യമായി ഭാരതരത്നം നേടിയ വ്യക്തിയാര്? [Sinimaaramgatthu ninnum aadyamaayi bhaaratharathnam nediya vyakthiyaar?]

Answer: എം.ജി രാമചന്ദ്രൻ [Em. Ji raamachandran]

57970. ഒറീസയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയേത്? [Oreesayude duakham ennariyappedunna nadiyeth?]

Answer: മഹാനദി [Mahaanadi]

57971. 1913ൽ അമേരിക്കയിൽ ഗദ്ദാർ പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചതാര്? [1913l amerikkayil gaddhaar paartti sthaapicchathaar?]

Answer: ലാലാ ഹർദയാൽ [Laalaa hardayaal]

57972. ഹിരാക്കുഡ് നദീതടപദ്ധതിയിലൂടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമേത്? [Hiraakkudu nadeethadapaddhathiyiloode prayojanam labhikkunna samsthaanameth?]

Answer: ഒഡിഷ [Odisha]

57973. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്പോള പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരിയാര്? [Inthyayil aadyamaayi kampola parishkkaarangal erppedutthiya bharanaadhikaariyaar?]

Answer: അലാവുദ്ദീൻഖിൽജി [Alaavuddheenkhilji]

57974. ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണനിയമം പാസാക്കിയ വർഷമേത്? [Inthyayil manushyaavakaasha samrakshananiyamam paasaakkiya varshameth?]

Answer: 1993

57975. ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്? [Inthyan misyl deknolajiyude pithaavu ennariyappedunnathaar?]

Answer: ഡോ.എ.പി.ജെ അബ്ദുൾകലാം [Do. E. Pi. Je abdulkalaam]

57976. സ്വർണനാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ രാജവംശമേത്? [Svarnanaanayangal puratthirakkiya aadyatthe inthyan raajavamshameth?]

Answer: കുശാനൻമാർ [Kushaananmaar]

57977. ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായത് ഏത് വർഷമാണ്? [Gaandhiji kongrasu prasidantaayathu ethu varshamaan?]

Answer: 1924

57978. ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാദൗത്യം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? [Inthyayude chovvaadauthyam ethu peril ariyappedunnu?]

Answer: മംഗൾയാൻ. [Mamgalyaan.]

57979. ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധം അന്വേഷിച്ച കമ്മിഷൻ? [Indiraagaandhi vadham anveshiccha kammishan?]

Answer: താക്കർ കമ്മിഷൻ [Thaakkar kammishan]

57980. ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവ്? [Greekku puraanangalil dyvangalude raajaav?]

Answer: സീയൂസ് [Seeyoosu]

57981. ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമായ ആദ്യ വിമാനം ? [Inthyan nirmmithamaaya aadya vimaanam ?]

Answer: ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ട്രെയിനർ [Hindusthaan dreyinar]

57982. രാജസ്ഥാനിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു തടാകം? [Raajasthaanile prasiddhamaaya oru thadaakam?]

Answer: പുഷ്കർ തടാകം [Pushkar thadaakam]

57983. രാജസ്ഥാനിലെ ഏക ഫിൽസ്റ്റേഷൻ? [Raajasthaanile eka philstteshan?]

Answer: മൗണ്ട് അബു [Maundu abu]

57984. നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം? [Nellikkayil adangiyirikkunna jeevakam?]

Answer: ജീവകം സി [Jeevakam si]

57985. അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എവിടെയാണ്? [Allaama ikbaal intarnaashanal eyarporttu evideyaan?]

Answer: ലാഹോർ [Laahor]

57986. വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ റോക്കി പർവതത്തിൽ നിന്നു വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റ്? [Vadakke amerikkayil rokki parvathatthil ninnu veeshunna ushnakkaattu?]

Answer: ചിനുക് [Chinuku]

57987. കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത്? [Kappalottiya thamizhan ennariyappettath?]

Answer: വി.ഒ. ചിദംബരം പിള്ള [Vi. O. Chidambaram pilla]

57988. കത്തീഡ്രൽ സിറ്റി ഒഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Kattheedral sitti ophu inthya ennariyappedunnath?]

Answer: ഭുവനേശ്വർ [Bhuvaneshvar]

57989. മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ മലഞ്ച്ഖണ്ഡ് ഖനി എത് ലോഹത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം? [Maddhyapradeshile malanchkhandu khani ethu lohatthinaanu prasiddham?]

Answer: ചെമ്പ് [Chempu]

57990. 1840ലെ കറുപ്പ് യുദ്ധത്തിൽ ചൈനയെ തോൽപ്പിച്ചത്? [1840le karuppu yuddhatthil chynaye tholppicchath?]

Answer: ബ്രിട്ടൺ [Brittan]

57991. അമരാവതിയും നാഗാർജുന കോണ്ടയും ഏതു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രസിദ്ധം? [Amaraavathiyum naagaarjuna kondayum ethu mathavumaayi bandhappettaanu prasiddham?]

Answer: ബുദ്ധമതം [Buddhamatham]

57992. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ആസ്ഥാനം? [Hindusthaan insekdisydu limittadinte aasthaanam?]

Answer: ആലുവ [Aaluva]

57993. അമരിഗോ വെസ്പുച്ചി ജനിച്ച രാജ്യം? [Amarigo vespucchi janiccha raajyam?]

Answer: ഇറ്റലി [Ittali]

57994. ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന വർഷം? [Hittlar jarmmaniyil adhikaaratthil vanna varsham?]

Answer: 1933

57995. ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനിയും മരണമടഞ്ഞ വർഷം? [Hittlarum musoliniyum maranamadanja varsham?]

Answer: 1945

57996. ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് വിഭാഗത്തിൽ മഗ്സസേ അവാർഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി നേടിയത്? [Gavanmentu sarveesu vibhaagatthil magsase avaardu inthyayil ninnum aadyamaayi nediyath?]

Answer: സി.ഡി. ദേശ്മുഖ് (1959) [Si. Di. Deshmukhu (1959)]

57997. ഹിന്ദു - മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപംകൊണ്ട ഭാഷ? [Hindu - muslim aikyatthinte phalamaayi roopamkeaanda bhaasha?]

Answer: ഉർദു [Urdu]

57998. ശരീരത്തിൽ കഴുത്തിനു കീഴ്പോട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ റിഫ്ളക്സ് ആക്ഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? [Shareeratthil kazhutthinu keezhpottulla bhaagatthe riphlaksu aakshan niyanthrikkunnath?]

Answer: സ്പൈനൽ കോർഡ് [Spynal kordu]

57999. സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത? [Sindhu nadeethada samskaaratthinte ettavum pradhaanappetta savisheshatha?]

Answer: നഗരാസൂത്രണം [Nagaraasoothranam]

58000. ശരീരത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്ന വിഷവസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കാൻ നിയുക്തമായ അവയവം? [Shareeratthil kadannukoodunna vishavasthukkal nashippikkaan niyukthamaaya avayavam?]

Answer: കരൾ [Karal]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions