<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 1206

60301. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വിലനിയന്ത്രണം കമ്പോള നിയന്ത്രണം എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരിയാര്? [Inthyayil aadyamaayi vilaniyanthranam kampola niyanthranam enniva erppedutthiya bharanaadhikaariyaar?]

Answer: അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി [Alaavuddheen khilji]

60302. അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ ആസ്ഥാന കവി ആരായിരുന്നു? [Alaavuddheen khiljiyude aasthaana kavi aaraayirunnu?]

Answer: അമീർഖുസ്രു [Ameerkhusru]

60303. 'ഇന്ത്യയുടെ തത്ത" എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ['inthyayude thattha" ennariyappettathu aaraan?]

Answer: അമീർഖുസ്രു [Ameerkhusru]

60304. സിത്താർ, തബല എന്നിവ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്? [Sitthaar, thabala enniva kandupidicchathu aaraanennaanu karuthappedunnath?]

Answer: അമീർഖുസ്രു [Ameerkhusru]

60305. തുഗ്ളക്ക് വംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഭരണാധികാരിയാര്? [Thuglakku vamshatthile ettavum prasiddhamaaya bharanaadhikaariyaar?]

Answer: മുഹമ്മദ് ബീൻ തുഗ്ളക്ക് [Muhammadu been thuglakku]

60306. മതനികുതിയായ 'ജസിയ" ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയതാര്? [Mathanikuthiyaaya 'jasiya" aadyamaayi erppedutthiyathaar?]

Answer: ഫിറോസ് ഷാ തുക്ലക്ക് [Phirosu shaa thuklakku]

60307. 1398ൽ തിമോർ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആരായിരുന്നു? [1398l thimor inthyaye aakramikkumpol dalhi sultthaan aaraayirunnu?]

Answer: മുഹമ്മദ് ബീൻ രണ്ടാമൻ [Muhammadu been randaaman]

60308. 1451ൽ ലോധിവംശം സ്ഥാപിച്ചതാര്? [1451l lodhivamsham sthaapicchathaar?]

Answer: ബഹലൂൽ ലോധി [Bahalool lodhi]

60309. 1526ലെ ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി മുഗൾവംശം സ്ഥാപിച്ചതാര്? [1526le onnaam paanippatthu yuddhatthil ibraahim lodhiye paraajayappedutthi mugalvamsham sthaapicchathaar?]

Answer: ബാബർ [Baabar]

60310. 'രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ" എന്നറിയപ്പെട്ട സുൽത്താനാര്? ['randaam alaksaandar" ennariyappetta sultthaanaar?]

Answer: അലാവുദീൻ ഖിൽജി [Alaavudeen khilji]

60311. 'പത്മാവത്" എന്ന വിഖ്യാതകാവ്യത്തിന്റെ രചയിതാവാര്? ['pathmaavathu" enna vikhyaathakaavyatthinte rachayithaavaar?]

Answer: മാലിക്ക് മുഹമ്മദ് ജയാസി [Maalikku muhammadu jayaasi]

60312. വിലനിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കാനായി അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരായിരുന്നു? [Vilaniyanthranam nadappaakkaanaayi alaavuddheen khilji niyogiccha udyogasthar aaraayirunnu?]

Answer: ഷഹ്ന [Shahna]

60313. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രമേയം തയ്യാറാക്കിയത്? [Kvittu inthyaa prameyam thayyaaraakkiyath?]

Answer: ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു [Javaaharlaal nehru]

60314. ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവുമധികം അതിർത്തിയുള്ളത്? [Inthyayumaayi ettavumadhikam athirtthiyullath?]

Answer: ബംഗ്ളാദേശിന് [Bamglaadeshinu]

60315. ഏറ്റവുമധികം സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തിയുള്ള സംസ്ഥാനം? [Ettavumadhikam samsthaanangalumaayi athirtthiyulla samsthaanam?]

Answer: ഉത്തർപ്രദേശ് [Uttharpradeshu]

60316. ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Bamgaalinte duakham ennariyappedunnath?]

Answer: ദാമോദർ നദി [Daamodar nadi]

60317. മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യനോവലായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്? [Malayaalatthile lakshanameaattha aadyanovalaayi ganikkappedunnath?]

Answer: ഇന്ദുലേഖ. [Indulekha.]

60318. ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും സമീപത്തുള്ള നക്ഷത്രമേത്? [Bhoomiyude ettavum sameepatthulla nakshathrameth?]

Answer: സൂര്യൻ [Sooryan]

60319. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള താപ വികിരണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ? [Sooryanil ninnulla thaapa vikiranangal bhoomiyil etthunnathu ethu reethiyil?]

Answer: വികിരണം [Vikiranam]

60320. ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമേത്? [Ettavum valiya grahameth?]

Answer: വ്യാഴം [Vyaazham]

60321. വലിപ്പത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഭൂമിക്കുള്ളത്? [Valippatthil grahangalkkidayil ethraamatthe sthaanamaanu bhoomikkullath?]

Answer: അഞ്ചാം സ്ഥാനം [Anchaam sthaanam]

60322. ഏറ്റവുമധികം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ള ഗ്രഹമേത്? [Ettavumadhikam upagrahangal ulla grahameth?]

Answer: വ്യാഴം [Vyaazham]

60323. ഏത് രാജ്യക്കാരനായിരുന്നു കോപ്പർ നിക്കസ്? [Ethu raajyakkaaranaayirunnu koppar nikkas?]

Answer: പോളണ്ട് [Polandu]

60324. സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന ഊർജപ്രവർത്തനം ഏതാണ്? [Sooryanil nadakkunna oorjapravartthanam ethaan?]

Answer: അണുസംയോജനം [Anusamyojanam]

60325. ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിലെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? [Hydrajan bombile pravartthanam enthaan?]

Answer: അണുസംയോജനം [Anusamyojanam]

60326. സൗരയൂഥത്തിന് ഏറ്റവുമടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമേതാണ്? [Saurayoothatthinu ettavumadutthulla nakshathramethaan?]

Answer: പ്രോക്സിമാ സെന്റൗറി [Proksimaa sentauri]

60327. സൂര്യനിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ്? [Sooryanil padaarththangal sthithi cheyyunnathu ethu avasthayilaan?]

Answer: പ്ളാസ്മ [Plaasma]

60328. സൂര്യന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗമേത്? [Sooryante anthareekshatthile ettavum mukalilatthe bhaagameth?]

Answer: കൊറോണ [Keaarona]

60329. സൗരയൂഥത്തിലെ ദൂരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏകകം ഏതാണ്? [Saurayoothatthile doorangal rekhappedutthunna ekakam ethaan?]

Answer: അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് [Asdronamikkal yoonittu]

60330. ഏത് ആകാശഗോളത്തെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയ ദൗത്യമാണ് മറൈനർ 10? [Ethu aakaashagolattheppatti padtanam nadatthiya dauthyamaanu marynar 10?]

Answer: ബുധൻ [Budhan]

60331. ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ്? [Bhoomiyodu ettavum adutthulla graham ethaan?]

Answer: ശുക്രൻ [Shukran]

60332. ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ ഗ്രഹം ഏതാണ്? [Ettavum choodukoodiya graham ethaan?]

Answer: ശുക്രൻ [Shukran]

60333. സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറുദിച്ച് കിഴക്ക് അസ്തമിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തിലെ കാഴ്ചയാണ്? [Sooryan padinjaarudicchu kizhakku asthamikkunnathu ethu grahatthile kaazhchayaan?]

Answer: ശുക്രൻ [Shukran]

60334. ഒരു ഉപഗ്രഹം മാത്രമുള്ള സൗരയുഥത്തിലെ ഏകഗ്രഹമേത്? [Oru upagraham maathramulla saurayuthatthile ekagrahameth?]

Answer: ഭൂമി [Bhoomi]

60335. 'ചുവന്ന ഗ്രന്ഥം" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമേത്? ['chuvanna grantham" ennariyappedunna grahameth?]

Answer: ചൊവ്വ [Cheaavva]

60336. രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള സൗരയൂഥത്തിലെ ഏക ഗ്രഹമേത്? [Randu upagrahangalulla saurayoothatthile eka grahameth?]

Answer: ചൊവ്വ [Cheaavva]

60337. 'തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം" എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമേത്? ['thurumpiccha graham" ennu ariyappedunna grahameth?]

Answer: ചൊവ്വ [Cheaavva]

60338. സൗരയൂഥത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഛിന്നഗ്രഹ ബെൽറ്റ് ഏതൊക്കെ ഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിലാണ്? [Saurayoothatthile prasiddhamaaya chhinnagraha belttu etheaakke grahangalkkidayilaan?]

Answer: ചൊവ്വ, വ്യാഴം [Cheaavva, vyaazham]

60339. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമായ ഗാനിമിഡ് ഏത് ഗ്രഹത്തിന്റേതാണ്? [Saurayoothatthile ettavum valiya upagrahamaaya gaanimidu ethu grahatthintethaan?]

Answer: വ്യാഴത്തിന്റെ [Vyaazhatthinte]

60340. ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാല് പ്രധാന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏത് ഗ്രഹത്തിന്റേതാണ്? [Galeeliyan upagrahangal ennariyappedunna naalu pradhaana upagrahangal ethu grahatthintethaan?]

Answer: വ്യാഴത്തിന്റെ [Vyaazhatthinte]

60341. ഏറ്റവും സാന്ദ്രതകുറഞ്ഞ ഗ്രഹമേത്? [Ettavum saandrathakuranja grahameth?]

Answer: ശനി [Shani]

60342. ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഗ്രഹമേതാണ്? [Deliskoppinte sahaayatthode kandupidikkappetta aadyatthe grahamethaan?]

Answer: യുറാനസ് [Yuraanasu]

60343. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കാറ്റുവീശുന്ന ഗ്രഹമേത്? [Ettavum vegatthil kaattuveeshunna grahameth?]

Answer: നെപ്ട്യൂൺ [Nepdyoon]

60344. ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ എത്ര സമയം വേണം? [Chandranil ninnulla prakaasham bhoomiyiletthaan ethra samayam venam?]

Answer: 1.3 സെക്കൻഡ് [1. 3 sekkandu]

60345. ഏത് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് കടൽദേവതമാരുടെ പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്? [Ethu grahatthinte upagrahangalkkaanu kadaldevathamaarude perukal nalkiyittullath?]

Answer: നെപ്ട്യൂൺ [Nepdyoon]

60346. ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനാര്? [Bhauthika shaasthratthil neaabal sammaanam nediya aadya shaasthrajnjanaar?]

Answer: ഡോ. സി.വി. രാമൻ [Do. Si. Vi. Raaman]

60347. പ്രകൃത്യാലുള്ള കാന്തങ്ങൾ ഏതു പേരിലറിയപ്പെടുന്നു? [Prakruthyaalulla kaanthangal ethu perilariyappedunnu?]

Answer: ലോഡ് സ്റ്റോൺ [Lodu stton]

60348. മർദം അളക്കുന്ന ഏകകം? [Mardam alakkunna ekakam?]

Answer: പാസ്കൽ [Paaskal]

60349. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പനില ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? [Anthareekshatthile eerppanila shabdatthinte vegatthe engane baadhikkum?]

Answer: ഈർപ്പനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നു [Eerppanila varddhikkumpol vegam varddhikkunnu]

60350. ചൊവ്വയുടെ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളേവ? [Cheaavvayude randu upagrahangaleva?]

Answer: ഫോബോസും ഡെയ്മോസും [Phobosum deymosum]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions