<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 222

11101. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മൂലകം? [Aalbarttu ainstteeninodulla bahumaanaarththam naamakaranam cheyyappetta moolakam?]

Answer: ഐൻസ്റ്റീനിയം [ അറ്റോമിക നമ്പർ : 99 ] [Ainstteeniyam [ attomika nampar : 99 ]]

11102. നീല സ്വർണം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസപദാർത്ഥം ? [Neela svarnam enna aparanaamatthil ariyappedunna raasapadaarththam ? ]

Answer: ജലം [Jalam ]

11103. ജലം അറിയപ്പെടുന്ന അപരനാമം ? [Jalam ariyappedunna aparanaamam ? ]

Answer: നീല സ്വർണം (Blue Gold ) [Neela svarnam (blue gold ) ]

11104. വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍ ജനിച്ചത്? [Vaagbhadaanandan‍ janicchath?]

Answer: കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പാട്യം [Kannoor‍ jillayile paadyam]

11105. ’വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർണം’ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ? [’vidddikalude svarnam’ enna aparanaamatthil ariyappedunna raasavasthu ? ]

Answer: അയേൺ പൈറൈറ്റ് [Ayen pyryttu ]

11106. അയേൺ പൈറൈറ്റ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ? [Ayen pyryttu visheshippikkappedunnathu ? ]

Answer: വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർണം [Vidddikalude svarnam ]

11107. രാസസൂര്യൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസപദാർത്ഥം ? [Raasasooryan enna aparanaamatthil ariyappedunna raasapadaarththam ? ]

Answer: മ​ഗ്നീഷ്യം [Ma​gneeshyam ]

11108. മ​ഗ്നീഷ്യം അറിയപ്പെടുന്ന അപരനാമം ? [Ma​gneeshyam ariyappedunna aparanaamam ? ]

Answer: രാസസൂര്യൻ [Raasasooryan ]

11109. വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ കോശങ്ങൾ മരവിപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ? [Valare thaazhnna ooshmaavil koshangal maravippicchu nashippikkunna shasthrakriya?]

Answer: ക്രയോ സർജറി [Krayo sarjari]

11110. ലോകത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Lokatthin‍re thalasthaanam ennariyappedunnath?]

Answer: ന്യൂയോർക്ക്  [Nyooyorkku ]

11111. ബ്രിട്ടണിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി? [Brittanile inthyayude audyogika prathinidhi?]

Answer: ദാദാഭായി നവറോജി [Daadaabhaayi navaroji]

11112. ഫിലോസഫോഴ്സ് വൂൾ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസപദാർത്ഥം ? [Philosaphozhsu vool enna aparanaamatthil ariyappedunna raasapadaarththam ? ]

Answer: സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് [Sinku oksydu ]

11113. ആത്മകഥ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? [Aathmakatha aarude aathmakathayaan?]

Answer: ഇ. എം. എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് [I. Em. Esu. Nampoothirippaadu]

11114. സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ? [Sinku oksydu visheshippikkappedunnathu ? ]

Answer: ഫിലോസഫോഴ്സ് വൂൾ [Philosaphozhsu vool ]

11115. സവര്‍ണ്ണ സ്ത്രീകള്‍ ധരിക്കുന്ന അച്ചിപ്പുടവ അവര്‍ണ്ണ സ്ത്രീകളെ ധരിപ്പിക്കാന്‍ കരുത്തു നല്‍കിയ വ്യക്തി? [Savar‍nna sthreekal‍ dharikkunna acchippudava avar‍nna sthreekale dharippikkaan‍ karutthu nal‍kiya vyakthi?]

Answer: ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കര്‍. [Aaraattupuzha velaayudhappanikkar‍.]

11116. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തേയില ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല? [Ettavum kooduthal‍ theyila ulppaadippikkunna jilla?]

Answer: ഇടുക്കി [Idukki]

11117. ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ രാസപരമായി ഏതു പദാർഥമാണ്? [Green vidriyol raasaparamaayi ethu padaarthamaan? ]

Answer: ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് [Pherasu salphettu ]

11118. കേരള ഫോക്-ലോര്‍ അക്കാഡമിയുടെ മുഖ്യ പ്രസിദ്ധീകരണം? [Kerala phok-lor‍ akkaadamiyude mukhya prasiddheekaranam?]

Answer: പൊലി [Poli]

11119. ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന അപരനാമം ? [Pherasu salphettu ariyappedunna aparanaamam ? ]

Answer: ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ [Green vidriyol ]

11120. യുറേനിയത്തിന്‍റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ? [Yureniyatthin‍re attomiku nampar?]

Answer: 92

11121. ഗാന്ധി ആന്റ് സ്റ്റാലിൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചത്? [Gaandhi aantu sttaalin enna kruthi rachicchath?]

Answer: ലൂയിസ് ഫിഷർ [Looyisu phishar]

11122. സ്ലേക്കഡ് ലൈം രാസപരമായി ഏതു പദാർഥമാണ്? [Slekkadu lym raasaparamaayi ethu padaarthamaan? ]

Answer: കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് [Kaalsyam hydroksydu ]

11123. കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന രാസനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ? [Kaalsyam hydroksydu enna raasanaamatthil ariyappedunna padaarththam ? ]

Answer: സ്ലേക്കഡ് ലൈം [Slekkadu lym ]

11124. ക്വിക്ക് ലൈം രാസപരമായി ഏതു പദാർഥമാണ്? [Kvikku lym raasaparamaayi ethu padaarthamaan? ]

Answer: കാൽസ്യം ഒാക്സൈഡ് [Kaalsyam oaaksydu]

11125. ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ നിശബ്ദനായ വിപ്ളവകാരി എന്ന് ഡോ.പൽപ്പുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്? [Inthyan charithratthile nishabdanaaya viplavakaari ennu do. Palppuvine visheshippicchath?]

Answer: സരോജിനി നായിഡു [Sarojini naayidu]

11126. കാൽസ്യം ഒാക്സൈഡ് എന്ന രാസനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തം ? [Kaalsyam oaaksydu enna raasanaamatthil ariyappedunna samyuktham ? ]

Answer: ക്വിക്ക് ലൈം [Kvikku lym ]

11127. സംഘകാലത്തെ പ്രധാന ദേവത? [Samghakaalatthe pradhaana devatha?]

Answer: കൊറ്റവൈ [Kottavy]

11128. ബ്ലാക്ക് ലെഡ് രാസപരമായി ഏതു പദാർഥമാണ്? [Blaakku ledu raasaparamaayi ethu padaarthamaan? ]

Answer: ഗ്രാഫൈറ്റ് [Graaphyttu ]

11129. രസ്തഗോഫ്‌താർ എന്ന പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപർ? [Rasthagophthaar enna pathratthinte pathraadhipar?]

Answer: നവറോജി [Navaroji]

11130. ഹാർലി സ്ട്രീറ്റ്‌ എവിടെ? [Haarli sdreettu evide?]

Answer: ലണ്ടൻ [Landan]

11131. വെൺമണി കവികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവര്‍? [Venmani kavikal ennariyappedunnavar‍?]

Answer: വെൺമണി അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി ; വെൺമണി മഹൻ നമ്പൂതിരി [Venmani achchhan nampoothiri ; venmani mahan nampoothiri]

11132. വർദ്ധമാന മഹാവീരന്റെ ഭാര്യ? [Varddhamaana mahaaveerante bhaarya?]

Answer: യശോദ [Yashoda]

11133. പൂർവ്വമീമാംസയുടെ കർത്താവ്? [Poorvvameemaamsayude kartthaav?]

Answer: ജൈമിനി [Jymini]

11134. ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന രാസനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ? [Graaphyttu enna raasanaamatthil ariyappedunna padaarththam ? ]

Answer: ബ്ലാക്ക് ലെഡ് [Blaakku ledu ]

11135. പൂനെ സാർവജനിക് സഭ സ്ഥാപിച്ചത്? [Poone saarvajaniku sabha sthaapicchath?]

Answer: എം.ജി. റാനഡെ [Em. Ji. Raanade]

11136. പ്രാചീന കാലത്തെ കപ്പലിന്‍റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത സ്ഥലം? [Praacheena kaalatthe kappalin‍re avashishdangal kandeduttha sthalam?]

Answer: തൈക്കൽ [Thykkal]

11137. ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ഇരട്ടസ്തരം? [Hrudayatthe aavaranam cheyyunna irattastharam?]

Answer: പെരികാര്‍ഡിയം [Perikaar‍diyam]

11138. G7 G8 ആയ വർഷം? [G7 g8 aaya varsham?]

Answer: 1997

11139. ഓയൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസപദാർത്ഥം ? [Oyal ophu vidriyol enna aparanaamatthil ariyappedunna raasapadaarththam ? ]

Answer: സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് [Salphyooriku aasidu ]

11140. ഓയിൽ ഓഫ് വിൻ്റർ ​ഗ്രീൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസപദാർത്ഥം ? [Oyil ophu vin്rar ​green enna aparanaamatthil ariyappedunna raasapadaarththam ? ]

Answer: മീഥൈൽ സാലിസിലിക്കേറ്റ് [Meethyl saalisilikkettu ]

11141. മീഥൈൽ സാലിസിലിക്കേറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന അപരനാമം ? [Meethyl saalisilikkettu ariyappedunna aparanaamam ? ]

Answer: ഓയിൽ ഓഫ് വിൻ്റർ ​ഗ്രീൻ [Oyil ophu vin്rar ​green ]

11142. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രവണശക്തിയുള്ള പക്ഷി? [Ettavum kooduthal shravanashakthiyulla pakshi?]

Answer: മൂങ്ങ [Moonga]

11143. ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസപദാർത്ഥം ? [Bhaaviyude loham enna aparanaamatthil ariyappedunna raasapadaarththam ? ]

Answer: ടൈറ്റാനിയം [Dyttaaniyam ]

11144. ടൈറ്റാനിയം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ? [Dyttaaniyam visheshippikkappedunnathu ? ]

Answer: ഭാവിയുടെ ലോഹം [Bhaaviyude loham ]

11145. ക്വിക്ക് സിൽവർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസപദാർത്ഥം ? [Kvikku silvar enna aparanaamatthil ariyappedunna raasapadaarththam ? ]

Answer: മെർക്കുറി [Merkkuri ]

11146. ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ലോഹ മൂലകം? [Ettavum bhaaram koodiya loha moolakam?]

Answer: ഓസ്മിയം [Osmiyam]

11147. മരതക ദ്വീപ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം? [Marathaka dveepu ennu visheshippikkappedunna sthalam?]

Answer: അയർലാന്‍റ് [Ayarlaan‍ru]

11148. സിഖുകാരുടെ ആരാധനാലയം? [Sikhukaarude aaraadhanaalayam?]

Answer: ഗുരുദ്വാര [Gurudvaara]

11149. ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള സമുദ്രജലത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്നിരിക്കുന്ന ഉപ്പിന്‍റെ അംശം ഏതുപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? [Oru nishchitha alavilulla samudrajalatthil alinjuchernnirikkunna uppin‍re amsham ethuperil ariyappedunnu?]

Answer: ലവണാംശം [Lavanaamsham]

11150. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉല്പാതിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ജില്ല? [Ettavum kooduthal nellu ulpaathippikkunna randaamatthe jilla?]

Answer: ആലപ്പുഴ [Aalappuzha]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions