<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2727

136351. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കാപ്പി കൃഷി കൊണ്ടുവന്നത് [Inthyayil aadyamaayi kaappi krushi konduvannathu]

Answer: അറബികൾ [Arabikal]

136352. ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിള [Chyneesu pottatto ennariyappedunna vila]

Answer: കൂർക്ക [Koorkka]

136353. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയുന്ന വിളകൾ [Keralatthil ettavum kooduthal sthalatthu krushi cheyunna vilakal]

Answer: തെങ്ങ് , റബർ , നെല്ല് [Thengu , rabar , nellu]

136354. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയുന്ന നാണ്യ വിള [Keralatthil ettavum kooduthal krushi cheyunna naanya vila]

Answer: നാളികേരം [Naalikeram]

136355. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയുന്ന കിഴങ്ങ് വിള [Keralatthil ettavum kooduthal krushi cheyunna kizhangu vila]

Answer: മരച്ചീനി [Maraccheeni]

136356. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയുന്ന ഭക്ഷ്യ വിള [Keralatthil ettavum kooduthal krushi cheyunna bhakshya vila]

Answer: നെല്ല് [Nellu]

136357. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാസവള നിർമ്മാണ ശാല [Keralatthile ettavum valiya raasavala nirmmaana shaala]

Answer: ഫാക്ട് (FACT) [Phaakdu (fact)]

136358. പന്നിയൂർ കുരുമുളക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക ഗവേഷണ തോട്ടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് [Panniyoor kurumulaku uthpaadippikkunna kaarshika gaveshana thottam sthithicheyyunnathu]

Answer: കണ്ണൂർ [Kannoor]

136359. ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി , ലക്ഷദ്വീപ് മൈക്രോ , കൊച്ചിൻ ചൈന എന്നിവ ഏത് കാർഷിക ഇനമാണ് [Lakshadveepu ordinari , lakshadveepu mykro , kocchin chyna enniva ethu kaarshika inamaanu]

Answer: തെങ്ങ് [Thengu]

136360. മണ്ഡരി രോഗം ബാധിക്കുന്നത് [Mandari rogam baadhikkunnathu]

Answer: തെങ്ങിനെ ( വൈറസ് ആണ് കാരണം ) [Thengine ( vyrasu aanu kaaranam )]

136361. കാറ്റുവീഴ്ച ഏത് വിളയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് [Kaattuveezhcha ethu vilaye baadhikkunna rogamaanu]

Answer: തെങ്ങ് [Thengu]

136362. തെങ്ങിൻറെ കൂമ്പ് ചീയലിന് കാരണം [Thenginre koompu cheeyalinu kaaranam]

Answer: ഫംഗസ് [Phamgasu]

136363. കേരളത്തിലെ നാളികേര ഉത്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ല [Keralatthile naalikera uthpaadanatthil munnil nilkkunna jilla]

Answer: കോഴിക്കോട് [Kozhikkodu]

136364. മൊസൈക്ക് രോഗം ഏത് വിളയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് [Mosykku rogam ethu vilaye baadhikkunna rogamaanu]

Answer: പുകയില , മരച്ചീനി [Pukayila , maraccheeni]

136365. മഹാളി രോഗം ഏത് വിളയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് [Mahaali rogam ethu vilaye baadhikkunna rogamaanu]

Answer: കവുങ്ങ് [Kavungu]

136366. ഭൗമസൂചികാ പദവി ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ഔഷധ നെല്ലിനങ്ങൾ [Bhaumasoochikaa padavi labhiccha keralatthile aushadha nellinangal]

Answer: നവര , ഗന്ധകശാല [Navara , gandhakashaala]

136367. കേരളത്തിൽ ഉപ്പിൻറെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടങ്ങളിൽ കൃഷിചെയ്യുന്ന അത്യുല്പാദനശേഷിയുള്ള നെല്ലിനം [Keralatthil uppinre saannidhyam ullidangalil krushicheyyunna athyulpaadanasheshiyulla nellinam]

Answer: ഏഴോം [Ezhom]

136368. മങ്കൊമ്പ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നെല്ലിനമാണ് [Mankompu nellu gaveshana kendratthil ninnum vikasippiccheduttha nellinamaanu]

Answer: കാർത്തിക [Kaartthika]

136369. പട്ടാമ്പി നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നെല്ലിനങ്ങൾ [Pattaampi nellu gaveshana kendratthil ninnu vikasippiccheduttha nellinangal]

Answer: അശ്വതി , രോഹിണി , അന്നപൂർണ , ത്രിവേണി [Ashvathi , rohini , annapoorna , thriveni]

136370. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സീസൺ [Keralatthil ettavum kooduthal nellu ulppaadippikkunna seesan]

Answer: മുണ്ടകൻ കാലം [Mundakan kaalam]

136371. ഖാരിഫ് വിളകൾ വിതയ്ക്കുന്ന കാലം [Khaariphu vilakal vithaykkunna kaalam]

Answer: ജൂൺ - ജൂലൈ ( വിളവെടുപ്പ് സെപ്റ്റംബർ - ഒക്ടോബർ ) [Joon - jooly ( vilaveduppu septtambar - okdobar )]

136372. പ്രധാന ഖാരിഫ് വിളകൾ [Pradhaana khaariphu vilakal]

Answer: നെല്ല് , ചോളം , പരുത്തി , ജോവർ , ബജ് ‌ റ , റാഗി , ചണം , എള്ള് , നിലക്കടല [Nellu , cholam , parutthi , jovar , baju ra , raagi , chanam , ellu , nilakkadala]

136373. റാബി വിളകൾ വിതയ്ക്കുന്ന കാലം [Raabi vilakal vithaykkunna kaalam]

Answer: ഒക്ടോബർ - ഡിസംബർ ( വിളവെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ - മെയ് ) [Okdobar - disambar ( vilaveduppu epril - meyu )]

136374. മഞ്ഞുകാല കൃഷി രീതിയാണ് [Manjukaala krushi reethiyaanu]

Answer: റാബി [Raabi]

136375. വേനൽകാല കൃഷി രീതിയാണ് [Venalkaala krushi reethiyaanu]

Answer: സയ്ദ് [Saydu]

136376. പ്രധാന സയ്ദ് വിളകൾ [Pradhaana saydu vilakal]

Answer: പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും [Pacchakkarikalum pazhavarggangalum]

136377. പുളി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് [Puli inthyayil konduvannathu]

Answer: അറബികൾ [Arabikal]

136378. റബർ , മരച്ചീനി , പുകയില , പപ്പായ , കൈതച്ചക്ക എന്നിവ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത് [Rabar , maraccheeni , pukayila , pappaaya , kythacchakka enniva inthyayiletthicchathu]

Answer: പോർച്ചുഗീസുകാർ [Porcchugeesukaar]

136379. കേരളത്തിൽ കൃഷി യോജ്യമല്ലാത്ത കിഴങ്ങുവർഗ്ഗം [Keralatthil krushi yojyamallaattha kizhanguvarggam]

Answer: ഉരുളക്കിഴങ്ങ് [Urulakkizhangu]

136380. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മൃഗബലി , ദേവദാസി സമ്പ്രദായം എന്നിവ നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി [Kshethrangalil mrugabali , devadaasi sampradaayam enniva nirtthalaakkiya bharanaadhikaari]

Answer: പൂരാടം തിരുനാൾ സേതുലക്ഷ്മി ഭായി (1924-1931) [Pooraadam thirunaal sethulakshmi bhaayi (1924-1931)]

136381. ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം , തിരുവാർപ്പ് സത്യാഗ്രഹം എന്നിവ നടന്നത് ആരുടെ ഭരണ കാലത്താണ് [Shucheendram sathyaagraham , thiruvaarppu sathyaagraham enniva nadannathu aarude bharana kaalatthaanu]

Answer: സേതുലക്ഷ്മി ഭായി [Sethulakshmi bhaayi]

136382. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സവർണ്ണ ജാഥക്കാർ മെമ്മോറാണ്ടം സമർപ്പിച്ചതാർക്ക് [Vykkam sathyaagrahatthodu anubandhicchu savarnna jaathakkaar memmoraandam samarppicchathaarkku]

Answer: സേതുലക്ഷ്മിഭായിക്ക് [Sethulakshmibhaayikku]

136383. തിരുവനന്തപുരം പട്ടണം വൈദ്യുതീകരിച്ച ഭരണാധികാരി [Thiruvananthapuram pattanam vydyutheekariccha bharanaadhikaari]

Answer: സേതുലക്ഷ്മി ഭായി (1929) [Sethulakshmi bhaayi (1929)]

136384. ബഹുഭാര്യാത്വം , മരുമക്കത്തായം എന്നിവ അവസാനിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി [Bahubhaaryaathvam , marumakkatthaayam enniva avasaanippiccha bharanaadhikaari]

Answer: സേതുലക്ഷ്മി ഭായി [Sethulakshmi bhaayi]

136385. തിരുവിതാംകൂർ വർത്തമാനപത്രനിയമം പാസാക്കിയത് [Thiruvithaamkoor vartthamaanapathraniyamam paasaakkiyathu]

Answer: സേതുലക്ഷ്മി ഭായി [Sethulakshmi bhaayi]

136386. റാണി സേതുലക്ഷ്മി ഭായിയെ ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ച വർഷം [Raani sethulakshmi bhaayiye gaandhiji sandarshiccha varsham]

Answer: 1925

136387. തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി [Thiruvithaamkoorile avasaanatthe bharanaadhikaari]

Answer: ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ (1931-1949) [Shree chitthirathirunaal baalaraamavarmma (1931-1949)]

136388. ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി [Kshethra praveshana vilambaram purappeduviccha bharanaadhikaari]

Answer: ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ (1936) [Shree chitthirathirunaal baalaraamavarmma (1936)]

136389. ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻറെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [Aadhunika thiruvithaamkoorinre maagnaakaartta ennariyappedunnathu]

Answer: ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം [Kshethra praveshana vilambaram]

136390. ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് [Kshethra praveshana vilambaratthe aadhunika kaalatthe mahaathbhutham ennu visheshippicchathu]

Answer: ഗാന്ധിജി [Gaandhiji]

136391. ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും രക്തരഹിതവും അഹിംസാത്മകവുമായ വിപ്ലവമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് [Kshethra praveshana vilambaratthe aadhunika kaalatthe ettavum raktharahithavum ahimsaathmakavumaaya viplavamennu visheshippicchathu]

Answer: സി രാജഗോപാലാചാരി [Si raajagopaalaachaari]

136392. സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ് ‌ പോർട്ട് സർവീസ് (1938) , പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്നിവ ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി [Sttettu draansu porttu sarveesu (1938) , pabliku sarveesu kammeeshan enniva aarambhiccha bharanaadhikaari]

Answer: ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ [Shree chitthirathirunaal baalaraamavarmma]

136393. വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കിയ \ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരി [Vadhashiksha nirtthalaakkiya \ praayapoortthi vottavakaasham erppedutthiya bharanaadhikaari]

Answer: ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ [Shree chitthirathirunaal baalaraamavarmma]

136394. തിരുവിതാംകൂറിൽ ഭൂപണയബാങ്ക് \ തിരുവിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാല (1937) എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച ഭരണാധികാരി [Thiruvithaamkooril bhoopanayabaanku \ thiruvithaamkoor sarvvakalaashaala (1937) enniva sthaapiccha bharanaadhikaari]

Answer: ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ [Shree chitthirathirunaal baalaraamavarmma]

136395. തിരുവിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാലയുടെ ആദ്യ ചാൻസലർ [Thiruvithaamkoor sarvvakalaashaalayude aadya chaansalar]

Answer: ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ [Shree chitthirathirunaal baalaraamavarmma]

136396. തിരുവിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ [Thiruvithaamkoor sarvvakalaashaalayude aadya vysu chaansalar]

Answer: സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ [Si pi raamasvaami ayyar]

136397. സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തി [Si pi raamasvaami ayyare vadhikkaan shramiccha vyakthi]

Answer: കെ സി എസ് മണി [Ke si esu mani]

136398. സർ സി പി ക്കെതിരെ " പോരുക പോരുക നാട്ടാരെ " എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് [Sar si pi kkethire " poruka poruka naattaare " enna gaanam rachicchathu]

Answer: എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് [Esu ke pottakkaadu]

136399. പോപ്പിനെ സന്ദർശിച്ച \ ആദ്യമായി സമുദ്രയാത്ര നടത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി [Poppine sandarshiccha \ aadyamaayi samudrayaathra nadatthiya thiruvithaamkoor bharanaadhikaari]

Answer: ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ [Shree chitthirathirunaal baalaraamavarmma]

136400. FACT, കുണ്ടറ കളിമൺ ഫാക്ടറി , തിരുവിതാംകൂർ റബർ വർക്ക്സ് , പുനലൂർ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച ഭരണാധികാരി [Fact, kundara kaliman phaakdari , thiruvithaamkoor rabar varkksu , punaloor plyvudu phaakdari enniva sthaapiccha bharanaadhikaari]

Answer: ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ [Shree chitthirathirunaal baalaraamavarmma]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions