<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 3864

193201. 1149. വിക്രമാങ്കദേവചരിതം രചിച്ചത് [1149. Vikramaankadevacharitham rachicchathu]

Answer: ബിൽഹണൻ [Bilhanan]

193202. 1150. മധ്യപ്രദേശിലെ മലഞ്ച്ഖണ്ഡ് ഖനി ഏത് ലോഹത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം [1150. Madhyapradeshile malanchkhandu khani ethu lohatthinaanu prasiddham]

Answer: ചെമ്പ് [Chempu]

193203. 1151. വൃക്ഷങ്ങളെ മുരടിപ്പിച്ചു വളർത്തുന്ന ജപ്പാനിസ് രീതി [1151. Vrukshangale muradippicchu valartthunna jappaanisu reethi]

Answer: ബോൺസായ് [Bonsaayu]

193204. 1152. കടലാസുകൊണ്ട് വിവിധ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജപ്പാനിസ് സമ്പ്രദായം [1152. Kadalaasukondu vividha kalippaattangal nirmmikkunna jappaanisu sampradaayam]

Answer: ഒറിഗാമി [Origaami]

193205. 1153. ജപ്പാനിലെ കൊത്തുപ്പണി [1153. Jappaanile kotthuppani]

Answer: ഹാനിവ [Haaniva]

193206. 1154. ജപ്പാന്റെ പരമ്പരാഗത കാവ്യ രീതി [1154. Jappaante paramparaagatha kaavya reethi]

Answer: ഹൈക്കു [Hykku]

193207. 1155. ജപ്പാന്റെ ആയോധന കലകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് [1155. Jappaante aayodhana kalakal ariyappedunnathu]

Answer: ബുഡോ [Budo]

193208. 1156. ജപ്പാന്റെ നൃത്ത നാടകം [1156. Jappaante nruttha naadakam]

Answer: കബൂക്കി [Kabookki]

193209. 1157. ജപ്പാന്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദം [1157. Jappaante desheeya kaayika vinodam]

Answer: സുമോ ഗുസ്തി [Sumo gusthi]

193210. 1158. ജപ്പാനിലെ റേഡിയേഷൻ ബാധിച്ചവരുടെ സമൂഹം [1158. Jappaanile rediyeshan baadhicchavarude samooham]

Answer: ഹിബാക്കുഷ് [Hibaakkushu]

193211. 1159. ജപ്പാനിലെ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ആത്മഹത്യ [1159. Jappaanile paramparaagatha reethiyilulla aathmahathya]

Answer: ഹരാകിരി [Haraakiri]

193212. 1160. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ക്യ ത്രിമ ഉപപ്രഹം [1160. Inthyayude aadya kya thrima upapraham]

Answer: ആര്യഭട്ട (1975 ഏപ്രിൽ 19 ) [Aaryabhatta (1975 epril 19 )]

193213. 1161. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം [1161. Inthyayude aadya bhauma nireekshana upagraham]

Answer: ഭാസ്കര (1979 ജൂൺ 7 ) [Bhaaskara (1979 joon 7 )]

193214. 1162. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ [1162. Inthyayude aadya saattalyttu lonchu vehikkil]

Answer: എസ്.എൽ.വി 3 [Esu. El. Vi 3]

193215. 1163. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപഗ്രഹം [1163. Inthyayude aadya kammyoonikkeshan upagraham]

Answer: ആപ്പിൾ (1981 ജൂൺ 19 ) [Aappil (1981 joon 19 )]

193216. 1164. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിവിധോദ്ദേശ ഉപഗ്രഹം [1164. Inthyayude aadya vividhoddhesha upagraham]

Answer: ഇൻസാറ്റ് 1B [Insaattu 1b]

193217. 1165. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ (വിദൂര സംവേദന ഉപഗ്രഹം) റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് [1165. Inthyayile aadya (vidoora samvedana upagraham) rimottu sensimgu saattalyttu]

Answer: ഐ.ആർ.എസ് 1A [Ai. Aar. Esu 1a]

193218. 1166. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം [1166. Inthyayude aadyatthe kaalaavastha nireekshana upagraham]

Answer: മെറ്റ്സാറ്റ് (കല്പന 1) [Mettsaattu (kalpana 1)]

193219. 1167. പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ യാത്രാ വിമാനം [1167. Poornamaayum inthyayil nirmmiccha aadya yaathraa vimaanam]

Answer: സരസ് [Sarasu]

193220. 1168. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര ഉപഗ്രഹം [1168. Inthyayude aadya chandra upagraham]

Answer: ചന്ദ്രയാൻ1 [Chandrayaan1]

193221. 1169. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നാനോ ഉപഗ്രഹം [1169. Inthyayude aadya naano upagraham]

Answer: ജുഗ്നു [Jugnu]

193222. 1170. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹം [1170. Inthyayude prathama vidyaabhyaasa upagraham]

Answer: എഡ്യൂസാറ്റ് [Edyoosaattu]

193223. 1171. ഭൂപട ചിത്രികരണത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹം [1171. Bhoopada chithrikaranatthinulla inthyayude aadya upagraham]

Answer: കാർട്ടോസാറ്റ് [Kaarttosaattu]

193224. 1172. സമുദ്ര പഠനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹം [1172. Samudra padtanangalkku vendiyulla inthyayude aadya upagraham]

Answer: ഓഷ്യൻ സാറ്റ് 1 [Oshyan saattu 1]

193225. 1173. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചൊവ്വാ പര്യവേഷണ ഉപഗ്രഹം [1173. Inthyayude aadya chovvaa paryaveshana upagraham]

Answer: മംഗളയാൻ [Mamgalayaan]

193226. 1174. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗതിനിർണ്ണയ ഉപഗ്രഹം [1174. Inthyayude aadya gathinirnnaya upagraham]

Answer: IRNSS

193227. 1175. ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ വാനനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം [1175. Inthya vikshepiccha aadya vaananireekshana upagraham]

Answer: അസ്ട്രോസാറ്റ് [Asdrosaattu]

193228. 1176. അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം [1176. Anthaaraashdra neethinyaaya kodathiyile jadjimaarude ennam]

Answer: 15

193229. 1177. അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം ഏതവയവത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് [1177. Alshimezhsu rogam ethavayavattheyaanu baadhikkunnathu]

Answer: മസ്തിഷ്കം [Masthishkam]

193230. 1178. 1840ലെ കറുപ്പ് യുദ്ധത്തിൽ ചൈനയെ തോൽപിച്ചത് [1178. 1840le karuppu yuddhatthil chynaye tholpicchathu]

Answer: ബ്രിട്ടൺ [Brittan]

193231. 1179, ഒന്നിലധികം ലോക്സഭാംഗങ്ങളുള്ള കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം [1179, onniladhikam loksabhaamgangalulla kendrabharanapradesham]

Answer: ഡൽഹി [Dalhi]

193232. 1180. വന്നു കണ്ടു കീഴടക്കി ഈ വാക്കുകൾ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു [1180. Vannu kandu keezhadakki ee vaakkukal aarumaayi bandhappettirikkunnu]

Answer: ജൂലിയസ് സീസർ [Jooliyasu seesar]

193233. 1181. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സർവ്വകലാശാല നിർമ്മിതമായ ഉപഗ്രഹം [1181. Inthyayude aadya sarvvakalaashaala nirmmithamaaya upagraham]

Answer: അനുസാറ്റ് [Anusaattu]

193234. 1182. സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ [1182. Skaandineviyan raajyangal]

Answer: ഡെൻമാർക്ക്, നോർവെ, സ്വീഡൻ, ഫിൻലൻഡ്, ഐസ്ലൻഡ് [Denmaarkku, norve, sveedan, phinlandu, aislandu]

193235. 1183. ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങൾ [1183. Baalttiku raajyangal]

Answer: എസ്റ്റോണിയ, ലാറ്റ്വിയ, ലിത്വാനിയ [Esttoniya, laattviya, lithvaaniya]

193236. 1184. ബാൽക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ [1184. Baalkkan raajyangal]

Answer: അൽബേനിയ,ബോസ്നിയ, ബൾഗേറിയ, ക്രൊയേഷ്യ, ഗ്രീസ്,സെർബിയ മാസിഡോണിയ, തുർക്കി, യൂഗോസ്ലാവ്യ, റൊമാനിയ, മോണ്ടിനെഗ്രോ, സ്ലൊവേനിയ [Albeniya,bosniya, balgeriya, kroyeshya, greesu,serbiya maasidoniya, thurkki, yoogoslaavya, romaaniya, mondinegro, sloveniya]

193237. 1185. ബെനലക്സ് (BENELUX) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [1185. Benalaksu (benelux) ennariyappedunnath?]

Answer: ബെൽജിയം, നെതർലൻഡ്സ്, ലക്സംബർഗ് [Beljiyam, netharlandsu, laksambargu]

193238. 1186. ABC രാജ്യങ്ങൾ [1186. Abc raajyangal]

Answer: അർജന്റീന, ബ്രസീൽ, ചിലി [Arjanteena, braseel, chili]

193239. 1187. OPEC രാജ്യങ്ങൾ [1187. Opec raajyangal]

Answer: അൽജീരിയ, അംഗോള, ഇക്വഡോർ, ഇറാൻ, ഇറാഖ്, കുവൈറ്റ്, ലിബിയ, നൈജീരിയ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ, വെനസ്വേല [Aljeeriya, amgola, ikvador, iraan, iraakhu, kuvyttu, libiya, nyjeeriya, khatthar, saudi arebya, yu. E. I, venasvela]

193240. 1188. കിഴക്കനേഷ്യൻ കടുവകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. [1188. Kizhakkaneshyan kaduvakal ennariyappedunnathu.]

Answer: ഹോങ്കോങ്ങ്, സിംഗപ്പൂർ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, തായ് വാൻ [Honkongu, simgappoor, dakshina koriya, thaayu vaan]

193241. 1189. ആസിയാൻ (ASEAN) രാജ്യങ്ങൾ [1189. Aasiyaan (asean) raajyangal]

Answer: ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, സിംഗപ്പൂർ, തായ് ലൻഡ് ബ്രൂണെ, വിയറ്റ്നാം, ലാവോസ്, മ്യാൻമർ, കംബോഡിയ [Inthoneshya, maleshya, philippeensu, simgappoor, thaayu landu broone, viyattnaam, laavosu, myaanmar, kambodiya]

193242. 1190. സാർക്ക് (SAARC) രാജ്യങ്ങൾ [1190. Saarkku (saarc) raajyangal]

Answer: ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലദേശ്, ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, മാലദ്വീപ്, പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ [Inthya, bamgladeshu, shreelanka, neppaal, bhoottaan, maaladveepu, paakkisthaan, aphgaanisthaan]

193243. 1191. G7 രാജ്യങ്ങൾ [1191. G7 raajyangal]

Answer: അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, കാനഡ, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, ജർമനി (റഷ്യയെ പുറത്താക്കുന്നതു വരെ 8 എന്നറിയപ്പെട്ടു) [Amerikka, brittan, phraansu, kaanada, ittali, jappaan, jarmani (rashyaye puratthaakkunnathu vare 8 ennariyappettu)]

193244. 1192. G4 രാജ്യങ്ങൾ [1192. G4 raajyangal]

Answer: ഇന്ത്യ, ബ്രസീൽ, ജർമനി, ജപ്പാൻ [Inthya, braseel, jarmani, jappaan]

193245. 1193. ബ്രിക്സ് (BRICS) രാജ്യങ്ങൾ [1193. Briksu (brics) raajyangal]

Answer: ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക [Braseel, rashya, inthya, chyna, dakshinaaphrikka]

193246. 1194. ഇബ്സ (IBSA) എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [1194. Ibsa (ibsa) ennariyappedunnathu]

Answer: ഇന്ത്യ, ബ്രസീൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക [Inthya, braseel, dakshinaaphrikka]

193247. 1195. BIMSTEC എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [1195. Bimstec ennariyappedunnathu]

Answer: ബംഗ്ലദേശ്, ഇന്ത്യ, മ്യാൻമർ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ്, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ [Bamgladeshu, inthya, myaanmar, shreelanka, thaaylandu, neppaal, bhoottaan]

193248. 1196. GCC രാജ്യങ്ങൾ [1196. Gcc raajyangal]

Answer: ബഹറിൻ, കുവൈറ്റ്, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ [Baharin, kuvyttu, omaan, khatthar, saudi arebya, yu. E. I]

193249. 1197. ആൻസസ് സമിതി (ANZUS Council) എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [1197. Aansasu samithi (anzus council) ennariyappedunnathu]

Answer: ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലൻഡ്, അമേരിക്ക [Osdreliya, nyooseelandu, amerikka]

193250. 1198. പുതുമലയാണ്മ തൻ മഹേശ്വരൻ എന്ന് എഴുത്തച്ചനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ് [1198. Puthumalayaanma than maheshvaran ennu ezhutthacchane visheshippicchathaaraanu]

Answer: വള്ളത്തോൾ [Vallatthol]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution