<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 3944

197201. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹ ചാനല്‍ ഏതായിരുന്നു? [Malayaalatthile aadyatthe upagraha chaanal‍ ethaayirunnu?]

Answer: ഏഷ്യാനെറ്റ് [Eshyaanettu]

197202. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീവണ്ടിയപകടമായ പെരുമണ്‍ ദുരന്തമുണ്ടായത്‌ എന്ന്‌? [Keralatthile ettavum valiya theevandiyapakadamaaya peruman‍ duranthamundaayathu ennu?]

Answer: 1988 ജുലായ്‌ 8 [1988 julaayu 8]

197203. ഐലന്‍ഡ്‌ എകസ്പ്രസ്‌ ഏത്‌കായലിലേക്കു മറിഞ്ഞാണ്‌ പെരുമണ്‍ ദുരന്തമുണ്ടായത്‌? [Ailan‍du ekasprasu ethkaayalilekku marinjaanu peruman‍ duranthamundaayath?]

Answer: അഷ്ടമുടിക്കായല്‍ [Ashdamudikkaayal‍]

197204. കോട്ടയത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂര്‍ണ സാക്ഷര നഗരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്‌ എന്ന്‌? [Kottayatthe inthyayile aadyatthe sampoor‍na saakshara nagaramaayi prakhyaapicchathu ennu?]

Answer: 1989

197205. എറണാകുളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂര്‍ണ സാക്ഷരജില്ലയായി മാറിയ വര്‍ഷമേതി? [Eranaakulam inthyayile aadyatthe sampoor‍na saaksharajillayaayi maariya var‍shamethi?]

Answer: 1990

197206. കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂര്‍ണ സാക്ഷര സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്‌ എന്ന്‌? [Keralatthe inthyayile aadyatthe sampoor‍na saakshara samsthaanamaayi prakhyaapicchathu ennu?]

Answer: 1991 ഏപ്രില്‍ 18 [1991 epril‍ 18]

197207. പഞ്ചായത്തിരാജ്‌ നിയമമനുസരിച്ച്‌ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത്‌ സംവിധാനം നിലവില്‍വന്നത് എന്ന്‌? [Panchaayatthiraaju niyamamanusaricchu thrithala panchaayatthu samvidhaanam nilavil‍vannathu ennu?]

Answer: 1995 ഒക്ടോബര്‍ 2 [1995 okdobar‍ 2]

197208. കേരള ലോകായുക്ത രൂപവത്‌കരിച്ച വര്‍ഷമേത്‌? [Kerala lokaayuktha roopavathkariccha var‍shameth?]

Answer: 1998

197209. കൊല്ലം, തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍ നിലവില്‍വന്ന വര്‍ഷമേത്‌? [Kollam, thrushoor‍ kor‍ppareshanukal‍ nilavil‍vanna var‍shameth?]

Answer: 1999

197210. കേരള തീരത്ത്‌ സുനാമിത്തിരകള്‍ വന്‍ നാശം വരുത്തിയതെന്ന്‌? [Kerala theeratthu sunaamitthirakal‍ van‍ naasham varutthiyathennu?]

Answer: 2004 ഡിസംബര്‍ 26 [2004 disambar‍ 26]

197211. 1965ലെ പ്രഥമ ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളിയാര് ? [1965le prathama bhaaratheeya jnjaanapeedta puraskaaram nediya malayaaliyaaru ?]

Answer: ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്‌ (ഓടക്കുഴൽ) [Ji. Shankarakkuruppu (odakkuzhal)]

197212. 1980ല്‍ മലയാളത്തില്‍നിന്ന്‌ രണ്ടാമതായി ജ്ഞാനപീഠം നേടിയതാര് ? [1980l‍ malayaalatthil‍ninnu randaamathaayi jnjaanapeedtam nediyathaaru ?]

Answer: എസ്‌.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് (ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ) [Esu. Ke. Pottekkaattu (oru deshatthinte katha)]

197213. തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയിക്ക്‌ ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച വര്‍ഷമേത്‌? [Thakazhi shivashankarappillayikku jnjaanapeedtam labhiccha var‍shameth?]

Answer: 1984

197214. 1986ല്‍ ടൂറിസത്തെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമേത്‌? [1986l‍ doorisatthe vyavasaayamaayi amgeekariccha inthyayile aadya samsthaanameth?]

Answer: കേരളം [Keralam]

197215. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി ഇക്കോടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ തെവിടെ? [Inthyayil‍ aadyamaayi ikkodoorisam paddhathi nadappaakkiya thevide?]

Answer: കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തെന്മല (1999) [Kollam jillayile thenmala (1999)]

197216. കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ്‌ മില്‍ക്ക് മാര്‍ക്കറ്റിങ്‌ ഫെഡറേഷന്‍ (മില്‍മ) സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷമേത്‌? [Kerala koopparetteevu mil‍kku maar‍kkattingu phedareshan‍ (mil‍ma) sthaapithamaaya var‍shameth?]

Answer: 1980

197217. പ്രത്യേകമായി ഒരു പ്രവാസികാര്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമേത്‌? [Prathyekamaayi oru pravaasikaaryavakuppu aarambhiccha inthyayile aadyatthe samsthaanameth?]

Answer: കേരളം (1996) [Keralam (1996)]

197218. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവാസി കാര്യവകുപ്പേതാണ്‌? [Kerala sar‍kkaarinte pravaasi kaaryavakuppethaan?]

Answer: നോര്‍ക്ക (നോണ്‍ റെസിഡന്റ് കേരളൈറ്റ്സ്‌ അഫെയേഴ്‌സ്‌ വകുപ്പ്) [Nor‍kka (non‍ residantu keralyttsu apheyezhsu vakuppu)]

197219. നോര്‍ക്കയുടെ ചെയര്‍മാനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാര് ? [Nor‍kkayude cheyar‍maanaayi pravar‍tthikkunnathaaru ?]

Answer: കേരള മുഖ്യമന്ത്രി [Kerala mukhyamanthri]

197220. വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ കേരളീയര്‍ക്ക്‌ തൊഴില്‍ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1977ല്‍ നിലവില്‍വന്ന സ്ഥാപനമേത്‌? [Videsharaajyangalil‍ keraleeyar‍kku thozhil‍ labhyamaakkuka enna lakshyatthode 1977l‍ nilavil‍vanna sthaapanameth?]

Answer: ഒഡെപെക്ക്‌ (ODEPC) [Odepekku (odepc)]

197221. സംസ്ഥാന കായികദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസമേത്‌? [Samsthaana kaayikadinamaayi aacharikkunna divasameth?]

Answer: ഒക്ടോബര്‍ 13 [Okdobar‍ 13]

197222. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂര്‍ണ ബാങ്കിങ്‌ ജില്ലയേത്‌? [Inthyayile aadyatthe sampoor‍na baankingu jillayeth?]

Answer: പാലക്കാട്‌ (2006) [Paalakkaadu (2006)]

197223. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂര്‍ണ ബാങ്കിങ്‌ സംസ്ഥാനമേത്‌? [Inthyayile aadyatthe sampoor‍na baankingu samsthaanameth?]

Answer: കേരളം (2007) [Keralam (2007)]

197224. കേരള കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ ആരംഭിച്ചത്‌ എന്ന്‌? [Kerala kar‍shakatthozhilaali pen‍shan‍ aarambhicchathu ennu?]

Answer: 1980 മാര്‍ച്ച് [1980 maar‍cchu]

197225. കേരളത്തില്‍ തൊഴിലില്ലായ്മാ വേതനം ആരംഭിച്ചത്‌ ഏതുവര്‍ഷമാണ്‌ ? [Keralatthil‍ thozhilillaaymaa vethanam aarambhicchathu ethuvar‍shamaanu ?]

Answer: 1982

197226. വാര്‍ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ ആരംഭിച്ചതെന്ന്‌? [Vaar‍dhakyakaala pen‍shan‍ aarambhicchathennu?]

Answer: 1960 നവംബര്‍ [1960 navambar‍]

197227. 1995ല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയ കേരള ഫോക്ലോര്‍ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനമെവിടെ? [1995l‍ pravar‍tthanam thudangiya kerala phoklor‍ akkaadamiyude aasthaanamevide?]

Answer: കണ്ണൂര്‍ [Kannoor‍]

197228. കേരള സ്റ്റേറ്റ്‌ ഫിലിം ഡെവലപ്‌മെന്റ്‌ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷമേത്‌? [Kerala sttettu philim devalapmentu kor‍ppareshan‍ sthaapithamaaya var‍shameth?]

Answer: 1975

197229. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനമേത്‌? [Samsthaana chalacchithra akkaadami nilavilulla inthyayile eka samsthaanameth?]

Answer: കേരളം [Keralam]

197230. കേരളത്തില്‍ അന്തര്‍ദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി നിലവില്‍ വന്നതെന്ന് ? [Keralatthil‍ anthar‍desheeya chalacchithrothsavangal‍ samghadippikkunna chalacchithra akkaadami nilavil‍ vannathennu ?]

Answer: 1998 ഓഗസ്റ്റ്‌ [1998 ogasttu]

197231. 1958 ഏപ്രില്‍ 26ന്‌ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഉദഘാടനം ചെയ്തതാര് ? [1958 epril‍ 26nu kerala samgeetha naadaka akkaadami udaghaadanam cheythathaaru ?]

Answer: ജവാഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു [Javaahar‍laal‍ nehru]

197232. കേരളത്തിന്റെ പുതിയ നിയമസഭാമന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട വര്‍ഷമേത്‌? [Keralatthinte puthiya niyamasabhaamandiram udghaadanam cheyyappetta var‍shameth?]

Answer: 1998

197233. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷിസംരക്ഷണകേന്ദ്രമേത്‌? [Keralatthile aadyatthe pakshisamrakshanakendrameth?]

Answer: തട്ടേക്കാട്‌ (എറണാകുളം) [Thattekkaadu (eranaakulam)]

197234. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡി.എന്‍.എ.ബാര്‍കോഡിങ്‌ കേന്ദ്രം 2008 ജൂണില്‍ ആരംഭിച്ചതെവിടെ? [Inthyayile aadyatthe di. En‍. E. Baar‍kodingu kendram 2008 joonil‍ aarambhicchathevide?]

Answer: പുത്തന്‍തോപ്പ്‌ (തിരുവനന്തപുരം) [Putthan‍thoppu (thiruvananthapuram)]

197235. സൈലന്റ്വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായിപ്രഖ്യാപിച്ച വര്‍ഷമേത്‌? [Sylantvaaliye desheeyodyaanamaayiprakhyaapiccha var‍shameth?]

Answer: 1984

197236. ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടര്‍ഫ്ളൈ പാര്‍ക്ക്‌ 2008 ഫെബ്രുവരിയിൽ തുറന്നതെവിടെ? [Eshyayile aadyatthe battar‍phly paar‍kku 2008 phebruvariyil thurannathevide?]

Answer: തെന്‍മല (കൊല്ലം) [Then‍mala (kollam)]

197237. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുതപദ്ധതിയേത്‌? [Keralatthile ettavum valiya jalavydyuthapaddhathiyeth?]

Answer: ഇടുക്കി [Idukki]

197238. ഇടുക്കി പദ്ധതിയില്‍നിന്നും വൈദ്യുതോത്പാദനം തുടങ്ങിയ വര്‍ഷമേത്‌? [Idukki paddhathiyil‍ninnum vydyuthothpaadanam thudangiya var‍shameth?]

Answer: 1976 ഫെബ്രുവരി [1976 phebruvari]

197239. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പോലീസ്‌ സ്റ്റേഷന്‍ 1973 ഒക്ടോബറില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയതെവിടെ? [Inthyayile aadyatthe vanithaa poleesu stteshan‍ 1973 okdobaril‍ pravar‍tthanam thudangiyathevide?]

Answer: കോഴിക്കോട് [Kozhikkodu]

197240. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കമ്യൂണിറ്റി പോലീസിങ്‌ സംവിധാനമായ ജനമൈത്രി സുരക്ഷാപദ്ധതി ആരംഭിച്ച വര്‍ഷമേത്‌? [Kerala sar‍kkaarinte kamyoonitti poleesingu samvidhaanamaaya janamythri surakshaapaddhathi aarambhiccha var‍shameth?]

Answer: 2008 മാര്‍ച്ച്‌ [2008 maar‍cchu]

197241. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയില്‍ 1962ല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയതെവിടെ? [Keralatthile aadyatthe thuranna jayil‍ 1962l‍ pravar‍tthanam thudangiyathevide?]

Answer: നെട്ടുകാൽത്തേരി (തിരുവനന്തപുരം) [Nettukaalttheri (thiruvananthapuram)]

197242. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാജയില്‍ 1989 ഓഗസ്റ്റില്‍ തുറന്നതെവിടെ? [Keralatthile aadyatthe vanithaajayil‍ 1989 ogasttil‍ thurannathevide?]

Answer: നെയ്യാറ്റിന്‍കര [Neyyaattin‍kara]

197243. സംസ്ഥാന സാമുഹ്യ ക്ഷേമവകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2002 നവംബറില്‍ ആദ്യത്തെ അമ്മത്തൊട്ടില്‍ സ്ഥാപിച്ചതെവിടെ? [Samsthaana saamuhya kshemavakuppinte aabhimukhyatthil‍ 2002 navambaril‍ aadyatthe ammatthottil‍ sthaapicchathevide?]

Answer: തിരുവനന്തപുരം [Thiruvananthapuram]

197244. കൊച്ചിയിലെ പുതിയ ഹൈക്കോടതിമന്ദിരം ഉദഘാടനം ചെയ്ത വര്‍ഷമേത്‌? [Kocchiyile puthiya hykkodathimandiram udaghaadanam cheytha var‍shameth?]

Answer: 2006 ഫെബ്രുവരി 11 [2006 phebruvari 11]

197245. തിരുവനന്തപുരത്തെ അന്തര്‍ദേശീയ വിമാനത്താവളമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വര്‍ഷമേത്‌ ? [Thiruvananthapuratthe anthar‍desheeya vimaanatthaavalamaayi prakhyaapiccha var‍shamethu ?]

Answer: 1991 ജനുവരി1 [1991 januvari1]

197246. സ്വകാര്യമേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിര്‍മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിമാനത്താവളമേത്‌? [Svakaaryamekhalayude pankaalitthatthode nir‍miccha inthyayile aadyatthe vimaanatthaavalameth?]

Answer: നെടുമ്പാശ്ശേരി [Nedumpaasheri]

197247. 1998 മേയ്‌ 17ന്‌ കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതെവിടെ? [1998 meyu 17nu kudumbashree paddhathi udghaadanam cheythathevide?]

Answer: മലപ്പുറം [Malappuram]

197248. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെകനോപാര്‍ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന്‌? [Inthyayile aadyatthe dekanopaar‍kku thiruvananthapuratthu sthaapicchathennu?]

Answer: 1990

197249. 1937ല്‍ സ്ഥാപിതമായ തിരുവിതാംകൂര്‍ സര്‍വകലാശാലയുടെ പേര്‍ കേരളസര്‍വകലാശാല എന്നാക്കിയ വര്‍ഷമേത്‌? [1937l‍ sthaapithamaaya thiruvithaamkoor‍ sar‍vakalaashaalayude per‍ keralasar‍vakalaashaala ennaakkiya var‍shameth?]

Answer: 1957

197250. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സര്‍വകലാശാല ഏതാണ്‌? [Keralatthile randaamatthe sar‍vakalaashaala ethaan?]

Answer: കലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല (1968) [Kalikkattu sar‍vakalaashaala (1968)]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution