<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 912

45601. ദാദാഭായ് നവറോജി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ ? [Daadaabhaayu navaroji visheshippikkappedunnathengane ? ]

Answer: ’ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പിതാവ്’ [’inthyan desheeyathayude pithaav’]

45602. 'ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഏഷ്യക്കാരൻ (ഇന്ത്യക്കാരനും) ആരാണ്? ['britteeshu paarlamenrilekku thiranjedukkappetta aadyatthe eshyakkaaran (inthyakkaaranum) aaraan? ]

Answer: ദാദാഭായ് നവറോജി [Daadaabhaayu navaroji]

45603. ബ്രിട്ടനിലെ ഇന്ത്യയുടെ അനൗദ്യോഗിക പ്രതിനിധി' എന്നറിയപ്പെട്ടതാര്? [Brittanile inthyayude anaudyogika prathinidhi' ennariyappettathaar? ]

Answer: ദാദാഭായ് നവറോജി [Daadaabhaayu navaroji ]

45604. വേദങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തതാര്? [Vedangalilekku thiricchu pokaan aahvaanam cheythathaar? ]

Answer: ദയാനന്ദ സരസ്വതി [Dayaananda sarasvathi]

45605. ”ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യവയോധകൻ” എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആര്? [”inthyayude vandyavayodhakan” ennariyappettathu aar?]

Answer: ദാദാഭായ് നവറോജി. [Daadaabhaayu navaroji.]

45606. ദാദാഭായ് നവറോജി അറിയപ്പെട്ടതെങ്ങനെ ? [Daadaabhaayu navaroji ariyappettathengane ? ]

Answer: ”ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യവയോധകൻ” [”inthyayude vandyavayodhakan”]

45607. ദാദാഭായ് നവറോജി 1866-ൽ ലണ്ടനിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയേത്? [Daadaabhaayu navaroji 1866-l landanil sthaapiccha samghadanayeth?]

Answer: ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ അസോസിയേഷൻ [Eesttu inthyaa asosiyeshan ]

45608. ’ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ അസോസിയേഷൻ’ സ്ഥാപിച്ചതാര് ? [’eesttu inthyaa asosiyeshan’ sthaapicchathaaru ?]

Answer: ദാദാഭായ് നവറോജി [Daadaabhaayu navaroji]

45609. ’ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ അസോസിയേഷൻ’ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ? [’eesttu inthyaa asosiyeshan’ sthaapicchathennu ?]

Answer: 1866-ൽ [1866-l ]

45610. 1939-ൽ ‘ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക്’ എന്ന രാഷ്ടീയപാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ആര്? [1939-l ‘phorvedu blokku’ enna raashdeeyapaarttikku roopam nalkiyathu aar? ]

Answer: സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ് [Subaashu chandrabosu ]

45611. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ്സമ്മേളനമേത്? [Dakshinenthyayil samghadippikkappetta aadyatthe kongrasammelanameth? ]

Answer: 1887-ലെ മദ്രാസ് സമ്മേളനം [1887-le madraasu sammelanam ]

45612. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി പ്രവർത്തിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലെ ഐറിഷ് അംഗമാര് ? [Kongrasu adhyakshanaayi pravartthiccha britteeshu paarlamentile airishu amgamaaru ? ]

Answer: ആൽഫ്രഡ് വെബ്ബ് [Aalphradu vebbu ]

45613. കോൺഗ്രസ്സിലെ മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളുമായി യോജിപ്പിലെത്തിയ സമ്മേളനം നടന്നതെവിടെ ? [Kongrasile mithavaadikalum theevravaadikalumaayi yojippiletthiya sammelanam nadannathevide ? ]

Answer: ലഖ്നൗ(1916) [Lakhnau(1916) ]

45614. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായി കോൺഗ്രസ് ആചരിച്ചതെന്ന്? [Onnaam svaathanthryadinamaayi kongrasu aacharicchathennu? ]

Answer: 1930 ജനവരി 26 [1930 janavari 26 ]

45615. കോൺഗ്രസ് പങ്കെടുത്ത ഏക വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഏത്? [Kongrasu pankeduttha eka vattamesha sammelanam eth? ]

Answer: 1931-ലെ രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം [1931-le randaam vattamesha sammelanam ]

45616. 1940-ൽ കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ച വ്യക്തിഗത സത്യാഗ്രഹത്തിലെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹി ആരായിരുന്നു? [1940-l kongrasu aarambhiccha vyakthigatha sathyaagrahatthile aadyatthe sathyaagrahi aaraayirunnu? ]

Answer: വിനോബാ ഭാവെ [Vinobaa bhaave ]

45617. ഗാന്ധിജി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രഭാഷണം നടത്തിയതെവിടെ? [Gaandhiji kvittu inthyaa prabhaashanam nadatthiyathevide? ]

Answer: മുംബൈയിലെ ഗൊവാലിയ ടാങ്ക് മൈതാനത്ത് [Mumbyyile govaaliya daanku mythaanatthu ]

45618. കോൺഗ്രസ്സിനെൻറ് വിഷയ നിർണയ കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗാന്ധിജി പരാജയപ്പെട്ട വർഷമേത്? [Kongrasinenru vishaya nirnaya kammitti thiranjeduppil gaandhiji paraajayappetta varshameth? ]

Answer: 1915

45619. കോൺഗ്രസ്സിലെ മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിൽ യോജിപ്പിലെത്തിയ 1916-ലെ ലഖ്നൗ സമ്മേളനത്തിൽ ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചതാര്? [Kongrasile mithavaadikalum theevravaadikalum thammil yojippiletthiya 1916-le lakhnau sammelanatthil aadhyakshyam vahicchathaar? ]

Answer: അംബികാചരൺ മജുംദാർ [Ambikaacharan majumdaar ]

45620. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ വാർഷികസമ്മേളനത്തിന് ആദ്യമായി ഒരു ഗ്രാമം വേദിയായ സന്ദർഭമേത്? [Kongrasinte vaarshikasammelanatthinu aadyamaayi oru graamam vediyaaya sandarbhameth? ]

Answer: 1936-ലെ ഫൈസ്‌പുർ സമ്മേളനം [1936-le physpur sammelanam ]

45621. സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2002 നവംബറിൽ ആദ്യത്തെ അമ്മത്തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചതെവിടെ? [Samsthaana saamoohyakshema vakuppinte aabhimukhyatthil 2002 navambaril aadyatthe ammattheaattil sthaapicchathevide?]

Answer: തിരുവനന്തപുരം [Thiruvananthapuram]

45622. 1998 മേയ് 17ന് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതെവിടെ? [1998 meyu 17nu kudumbashree paddhathi udghaadanam cheythathevide?]

Answer: മലപ്പുറം [Malappuram]

45623. 1937-ൽ സ്ഥാപിതമായ തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയുടെ പേര് കേരള സർവകലാശാല എന്നാക്കിയ വർഷം? [1937-l sthaapithamaaya thiruvithaamkoor sarvakalaashaalayude peru kerala sarvakalaashaala ennaakkiya varsham?]

Answer: 1957

45624. ഒന്നാമത്തെ കേരള നിയമസഭയെ രാഷ്ട്രപതി പിരിച്ചുവിട്ടത് ? [Onnaamatthe kerala niyamasabhaye raashdrapathi piricchuvittathu ?]

Answer: 1959 ജൂലായ് 31 [1959 joolaayu 31]

45625. കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത്? [Keaacchin porttu drasttu nilavil vannath?]

Answer: 1964

45626. പാകിസ്ഥാനിലെ മോണ്ട് ഗോമറി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സിന്ധൂനദീതട കേന്ദ്രം? [Paakisthaanile mondu gomari jillayil sthithicheyyunna sindhoonadeethada kendram?]

Answer: ഹാരപ്പ [Haarappa]

45627. ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന് രാജ്യതന്ത്രത്തിൽ ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നത് ആര്? [Chandraguptha mauryanu raajyathanthratthil upadesham nalkiyirunnathu aar?]

Answer: കൗടില്യൻ [Kaudilyan]

45628. അഷ്ടാംഗഹൃദയം ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ്? [Ashdaamgahrudayam ethu mekhalayumaayi bandhappetta granthamaan?]

Answer: ആയുർവേദം [Aayurvedam]

45629. ബഹിഷ്കൃത ഭാരത് എന്ന പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ? [Bahishkrutha bhaarathu enna pathratthinte sthaapakan?]

Answer: അംബേദ്‌കർ [Ambedkar]

45630. താമരയും കഠാരയും എന്ന രഹസ്യ സംഘടനയിൽ അംഗമായിരുന്ന നേതാവ്? [Thaamarayum kadtaarayum enna rahasya samghadanayil amgamaayirunna nethaav?]

Answer: അരബിന്ദഘോഷ് [Arabindaghoshu]

45631. ലണ്ടനിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ രൂപവത്കരിച്ചതാര്? [Landanil eesttu inthya asosiyeshan roopavathkaricchathaar?]

Answer: ദാദാബായ് നവറോജി [Daadaabaayu navaroji]

45632. ബുദ്ധന്റെ പൂർവജന്മത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതികൾ? [Buddhante poorvajanmatthekkuricchu prathipaadikkunna kruthikal?]

Answer: ജാതക കഥകൾ [Jaathaka kathakal]

45633. ബുദ്ധമതത്തിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ? [Buddhamathatthile randu vibhaagangal?]

Answer: ഹീനയാനം, മഹായാനം [Heenayaanam, mahaayaanam]

45634. ബുദ്ധചരിതം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്? [Buddhacharitham enna kruthiyude kartthaav?]

Answer: അശ്വഘോഷൻ. [Ashvaghoshan.]

45635. യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ പാട്രിയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചതാര്? [Yunyttadu inthya paadriyottiku asosiyeshan enna samghadana sthaapicchathaar?]

Answer: സർ സയ്‌ദ് അഹമ്മദ്‌ഖാൻ [Sar saydu ahammadkhaan]

45636. "ബോംബെ സിംഹം" എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതാര്? ["bombe simham" ennariyappettirunnathaar?]

Answer: ഫിറോസ്‌ഷാ മേത്ത [Phirosshaa mettha]

45637. "രാഷ്ട്രഗുരു" എന്നറിയപ്പെട്ടതാര്? ["raashdraguru" ennariyappettathaar?]

Answer: സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി [Surendranaatha baanarji]

45638. സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ പൊലീസ് അക്കാദമി എവിടെയാണ്? [Sardaar vallabhaayi pattel peaaleesu akkaadami evideyaan?]

Answer: ഹൈദരാബാദ് [Hydaraabaadu]

45639. ലാലാലജ്‌പത്‌റായിയുടെ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ? [Laalaalajpathraayiyude pradhaana pusthakangal?]

Answer: അൺഹാപ്പി ഇന്ത്യ, ദി മെസേജ് ഒഫ് ദി ഭഗവദ്‌ഗീത [Anhaappi inthya, di meseju ophu di bhagavadgeetha]

45640. ആനിബസന്റ് എഡിറ്ററായിരുന്ന ദിനപത്രം? [Aanibasantu edittaraayirunna dinapathram?]

Answer: ന്യൂ ഇന്ത്യ [Nyoo inthya]

45641. 1956ൽ അംബേദ്‌കർ സ്വീകരിച്ച മതം? [1956l ambedkar sveekariccha matham?]

Answer: ബുദ്ധമതം [Buddhamatham]

45642. ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ പ്രധാന പുസ്തകം? [Daadaabhaayu navarojiyude pradhaana pusthakam?]

Answer: പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ [Povartti aandu an britteeshu rool in inthya]

45643. രാജാറാം മോഹൻറോയ് ആത്മീയസഭയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തതതെന്ന്? [Raajaaraam mohanroyu aathmeeyasabhaykku roopam keaadutthathathennu?]

Answer: 1815

45644. "വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങൂ" എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയതാര്? ["vedangalilekku madangoo" enna mudraavaakyam uyartthiyathaar?]

Answer: സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി [Svaami dayaananda sarasvathi]

45645. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു? [Mahaathmaagaandhiyude raashdreeya guru?]

Answer: ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ [Gopaalakrushna gokhale]

45646. ഗോഖലെ സർവന്റ്‌സ് ഒഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിക്ക് രൂപം കൊടുത്തതെന്ന്? [Gokhale sarvantsu ophu inthya seaasyttikku roopam keaadutthathennu?]

Answer: 1905

45647. 1860-ൽ സംഘട് സഭയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തതാര്? [1860-l samghadu sabhaykku roopam keaadutthathaar?]

Answer: കേശുദ് ചന്ദ്രസെൻ [Keshudu chandrasen]

45648. 1928ൽ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതാര്? [1928l bardoli sathyaagrahatthinu nethruthvam keaadutthathaar?]

Answer: സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ [Sardaar vallabhaayi pattel]

45649. ബാലഗംഗാധരതിലക് ആരംഭിച്ച പത്രങ്ങൾ? [Baalagamgaadharathilaku aarambhiccha pathrangal?]

Answer: കേസരി, മറാത്ത [Kesari, maraattha]

45650. "വന്ദേമാതരം" ഇംഗ്ളീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാര്? ["vandemaatharam" imgleeshilekku paribhaashappedutthiyathaar?]

Answer: അരബിന്ദോ ഘോഷ് [Arabindo ghoshu]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution