1. ഇന്ത്യക്കും ഏത് അയൽരാജ്യത്തിനുമിടയിലാണ് Petrapole-Benapole Integrated Check Post പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? [Inthyakkum ethu ayalraajyatthinumidayilaanu petrapole-benapole integrated check post pravartthikkunnath?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

  • By: anil on 17 May 2019 12.56 am
    ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ്
    പെട്രാപോൾ-ബിനാപോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒാഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും 24 മണിക്കൂറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ ചരക്ക് ഗതാഗതം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ തീരുമാനം.
Show Similar Question And Answers
QA->250 വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 750 വാട്ട് അയൺ ബോക്സ് 2 മണിക്കുർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു . അതേ വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 500 വാട്ട്ഫാൻ, 3 മണിക്കുർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏത് ഉപകരണമാണ് കൂടുതൽ ഊർജം ഉപയോയോഗിക്കുന്നത്? ....
QA->All the services to the public through the sub offices and check posts of the Motor Vehicle Department have been totally computerised by application software?....
QA->How are the populations of different species kept under check?....
QA->ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ....
QA->ഭിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ? ....
MCQ->ഇന്ത്യക്കും ഏത് അയൽരാജ്യത്തിനുമിടയിലാണ് Petrapole-Benapole Integrated Check Post പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?....
MCQ->Statement: Should all the students graduating in any discipline desirous of pursuing post-graduation of the subjects of their choice be allowed to enrol in the post-graduate courses? Arguments: Yes. The students are the best judge of their capabilities and there should not be restrictions for joining post-graduate courses. No. The students need to study relevant subjects in graduate courses to enrol in post-graduate courses and the students must fulfil such conditions. No. There are not enough institutes offering post-graduate courses which can accommodate all the graduates desirous of seeking post-graduate education of their own choice.

....
MCQ->LHC (ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ) പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?....
MCQ->What will be the output of the program? #include<stdio.h> int check (int, int); int main() { int c; c = check(10, 20); printf("c=%d\n", c); return 0; } int check(int i, int j) { int p, q; p=&i; q=&j; i>=45 ? return(p): return(q); }....
MCQ->What will be the output of the program? #include<stdio.h> int check(int); int main() { int i=45, c; c = check(i); printf("%d\n", c); return 0; } int check(int ch) { if(ch >= 45) return 100; else return 10; }....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions