<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1871

93551. ഭേദകം എന്ന പദത്തിന്‍റെ അര്ത്ഥമെന്ത്? [Bhedakam enna padatthin‍re arththamenthu?]

93552. കണ്ണീർ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ? [Kanneer enna padam piricchezhuthiyaal?]

93553. പുർണവിരാമം ചുരുക്കെഴു ത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതെന്ത്? [Purnaviraamam churukkezhu tthil upayogikkumpol parayunnathenthu?]

93554. അകര്‍മ്മക ക്രിയ ഏത്? [Akar‍mmaka kriya eth?]

93555. Comma ( കോമ) യ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്? [Comma ( koma) ykku malayaalatthil parayunnath?]

93556. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ബഹു വചന രൂപമല്ലാത്തത്? [Thaazhe parayunnavayil bahu vachana roopamallaatthath?]

93557. ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ . ആരുടേതാണ് ഈ വരികൾ? [Bandhura kaanchana koottilaanenkilum bandhanam bandhanam thanne paaril . Aarudethaanu ee varikal?]

93558. All that glitters is not gold - സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ലേത്? [All that glitters is not gold - samaanamaaya pazhancholleth?]

93559. ഫുൾ കോളൻ ( : ) മലയാളത്തിലെ പേര്? [Phul kolan ( : ) malayaalatthile per?]

93560. കൺ+ നീർ = കണ്ണീർ ഇതിലെ സന്ധി? [Kan+ neer = kanneer ithile sandhi?]

93561. A birds eye view - എന്നതിന് സമാനമായ മലയാള പ്രയോഗം? [A birds eye view - ennathinu samaanamaaya malayaala prayogam?]

93562. 'നിലപാട് മാറ്റുക' എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി? ['nilapaadu maattuka' ennarththam varunna shyli?]

93563. മേയ നാമത്തിന് ഉദാഹരണമേത്? [Meya naamatthinu udaaharanameth?]

93564. പതിനെട്ടരകവികളിലെ ഏക മലയാളഭാഷാ കവി ആരായിരുന്നു? [Pathinettarakavikalile eka malayaalabhaashaa kavi aaraayirunnu?]

93565. കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുലഭിച്ച് സച്ചിദാനന്ദന്‍റെ നാടകം? [Keralasaahithya akkaadami avaardulabhicchu sacchidaanandan‍re naadakam?]

93566. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റായ പ്രയോഗമേത്? [Thaazhe kodutthirikkunnathil thettaaya prayogameth?]

93567. തത്ഭവ ശബ്ദ മേത്? [Thathbhava shabda meth?]

93568. അർത്ഥ രാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർഥം? [Arththa raathrikku kuda pidikkuka enna shyliyude artham?]

93569. 'പമ്പരം ചുറ്റിക്കുക ' എന്ന ശൈലിയുടെ അർഥം? ['pamparam chuttikkuka ' enna shyliyude artham?]

93570. ചുട്ടെഴുത്ത് എന്നാൽ? [Chuttezhutthu ennaal?]

93571. എണ്ണായിരം -സന്ധി ഏത്? [Ennaayiram -sandhi eth?]

93572. പ്രഥമ ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച മലയാള സാഹിത്യകാരൻ? [Prathama jnjaanapeedtam labhiccha malayaala saahithyakaaran?]

93573. തിരു + ഓണം = തിരുവോണം ആകുന്നത് ഏത് സന്ധി പ്രകാരമാണ്? [Thiru + onam = thiruvonam aakunnathu ethu sandhi prakaaramaan?]

93574. ............is the most popular internet activity?

93575. കാരവം എന്ന പദത്തിന്‍റെ ശരിയായ അർത്ഥം? [Kaaravam enna padatthin‍re shariyaaya arththam?]

93576. വാഴയില എന്ന പദം ഏത് സന്ധിക്കുദാഹരണം? [Vaazhayila enna padam ethu sandhikkudaaharanam?]

93577. When was OAPEC come to being?

93578. ശരിയായ വാക്ക് ഏത്? [Shariyaaya vaakku eth?]

93579. Birds of the same feathers flock together - ശൈലിയുടെ ശരിയായ വിവർത്തനം എഴുതുക? [Birds of the same feathers flock together - shyliyude shariyaaya vivartthanam ezhuthuka?]

93580. Most purest form of carbon is?

93581. വെൾ + നിലാവ് = വെണ്ണിലാവ് എന്നത് ഏത് സന്ധിക്കു ദാഹരണമാണ്? [Vel + nilaavu = vennilaavu ennathu ethu sandhikku daaharanamaan?]

93582. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന് അർഥം വരുന്ന പദം? [Ellaayppozhum ennu artham varunna padam?]

93583. ആനന്ദ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? [Aanandu enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnath?]

93584. "കുഴി വെട്ടി മൂടുക വേദനകൾ കുതികൊൾക ശക്തിയിലേയ്ക്ക് നമ്മൾ " ആരുടെ വരികൾ? ["kuzhi vetti mooduka vedanakal kuthikolka shakthiyileykku nammal " aarude varikal?]

93585. ശരിയായ തര്‍ജ്ജിമ എഴുതുക?- Barking dogs seldom bites.? [Shariyaaya thar‍jjima ezhuthuka?- barking dogs seldom bites.?]

93586. കുഞ്ഞേനാച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രം എത് കൃതിയിലെയാണ്? [Kunjenaacchan enna kathaapaathram ethu kruthiyileyaan?]

93587. Who is the first woman to won the best director of Oscar Award?

93588. Put out the lamp - എന്നതിന്‍റെ ശരിയായ തർജ്ജമ ഏത്? [Put out the lamp - ennathin‍re shariyaaya tharjjama eth?]

93589. One who is driven to the wall - എന്നതിന്‍റെ ശരിയായ അർത്ഥം? [One who is driven to the wall - ennathin‍re shariyaaya arththam?]

93590. നിഖിലം പര്യായമല്ലാത്തത്? [Nikhilam paryaayamallaatthath?]

93591. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശബ്ദം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം? [Thaazhe parayunnavayil shabdam ennarththam varunna padam?]

93592. വിസ്മൃതി - അർഥമെന്ത്? [Vismruthi - arthamenthu?]

93593. സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്? [Sundarikalum sundaranmaarum enna kruthi aarudethaan?]

93594. "തോന്ന്യാക്ഷരങ്ങള്‍" എന്ന കൃതി രചിച്ചത്‌? ["thonnyaaksharangal‍" enna kruthi rachicchath?]

93595. അനുനാസികാക്ഷരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക? [Anunaasikaaksharam thiranjedukkuka?]

93596. Which is the ‘centre of smell’?

93597. History is the essence of innumerable biographies - തർജ്ജമ ചെയ്യുക? [History is the essence of innumerable biographies - tharjjama cheyyuka?]

93598. പ്രതിഗ്രാഹിക വിഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണമേത്? [Prathigraahika vibhakthikku udaaharanameth?]

93599. അവൾ ഏത് സർവ നാമവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു? [Aval ethu sarva naamavibhaagatthilppedunnu?]

93600. ഈരേഴ് എന്ന പദത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭേദകം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു? [Eerezhu enna padatthil ulcchernnirikkunna bhedakam ethu vibhaagatthilppedunnu?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution