<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 3106

155301. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന തേക്കു പ്ലാന്റേഷൻ ആയ നിലമ്പൂർ ഏത് ജില്ലയിലാണ്? [Lokatthile ettavum praayam chenna thekku plaanteshan aaya nilampoor ethu jillayilaan?]

155302. ഉണ്ണിയച്ചീ ചരിതം,ഉണ്ണിച്ചിരുതേയീ ചരിതം, ഉണ്ണിയാടീ ചരിതം ഇവ ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു? [Unniyacchee charitham,unnicchirutheyee charitham, unniyaadee charitham iva ethu saahithya vibhaagatthilppedunnu?]

155303. 2001 ൽ യുനെസ്കോയുടെ അംഗീകാരം നേടിയ കേരളീയ കലാരൂപം ഏത്? [2001 l yuneskoyude amgeekaaram nediya keraleeya kalaaroopam eth?]

155304. 'ഭാഷാഷ്ടപദി' എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്? ['bhaashaashdapadi' enna kruthiyude kartthaavu aar?]

155305. നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവിന്‍റെ സ്ഥാപകനായ ഭരണാധികാരി ആര്? [Nakshathra bamglaavin‍re sthaapakanaaya bharanaadhikaari aar?]

155306. കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്‍റെ ഭരണ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ആര്? [Kocchi thuramukhatthin‍re bharana chumathala vahikkunnathu aar?]

155307. പ്രവർത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? [Pravartthiyude yoonittu enthaan?]

155308. സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹം ഏതാണ്? [Sooryanodu ettavum aduttha graham ethaan?]

155309. വായുവിൽ ശബ്ദത്തിന്‍റെ വേഗത എത്ര? [Vaayuvil shabdatthin‍re vegatha ethra?]

155310. ബോക്സൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിന്‍റെ അയിര് ആണ്? [Boksyttu ethu lohatthin‍re ayiru aan?]

155311. പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ 101 -) മത്തെ മൂലകത്തിന്‍റെ പേര് എന്താണ്? [Peeriyodiku debilil 101 -) matthe moolakatthin‍re peru enthaan?]

155312. യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏതാണ്? [Yathaarththa prathibimbam roopeekarikkunna darppanam ethaan?]

155313. ധവള പ്രകാശം ഘടക വർണങ്ങളായി വേർതിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാണ്? [Dhavala prakaasham ghadaka varnangalaayi verthirikkunna prathibhaasam ethaan?]

155314. ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം ഏതാണ്? [Ettavum cheriya aattamulla moolakam ethaan?]

155315. ശുദ്ധ ജലത്തിന്‍റെ ph മൂല്യം എത്രയാണ്? [Shuddha jalatthin‍re ph moolyam ethrayaan?]

155316. മൈക്രോഫോണിലെ ഊർജമാറ്റം എന്താണ്? [Mykrophonile oorjamaattam enthaan?]

155317. സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്തു പുറത്തു വിടുന്ന വാതകം? [Sasyangal prakaasha samshleshana samayatthu puratthu vidunna vaathakam?]

155318. നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാണ്? [Nattellillaattha oru jeeviyaan?]

155319. ORS ലായനി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു? [Ors laayani ethu vibhaagatthilppedunnu?]

155320. കണ്ണാറ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏത് വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? [Kannaara kaarshika gaveshana kendram ethu vilayumaayi bandhappettathaan?]

155321. കണ്ണുകളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകം ഏത്? [Kannukalude shariyaaya pravartthanatthinu aavashyamaaya jeevakam eth?]

155322. മനുഷ്യഹൃദയത്തിനു എത്ര അറകൾ ഉണ്ട്? [Manushyahrudayatthinu ethra arakal undu?]

155323. ക്ഷയ രോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗകാരി? [Kshaya rogatthinu kaaranamaaya rogakaari?]

155324. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതു ഏത്? [Jnjaanendriyangalil ulppedaatthathu eth?]

155325. ഇത് കറുത്തപൊന്ന് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നു? [Ithu karutthaponnu enna perilariyappedunnu?]

155326. കേരളം എന്ന പേര് ഏത് കാർഷിക വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? [Keralam enna peru ethu kaarshika vilayumaayi bandhappettathaan?]

155327. A=1,B=3,C=5,D=7,……….എന്നിങ്ങനെ ആയാൽ 17 27 7 17 1 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്? [A=1,b=3,c=5,d=7,………. Enningane aayaal 17 27 7 17 1 soochippikkunnathu enthu?]

155328. സാന്ദ്ര കിഴക്കോട്ടു 2 KM നടന്ന് വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 2km നടന്ന് ഇടത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 1 KM നടന്ന് വീണ്ടും ഇടത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 6 KM സഞ്ചരിച്ചാൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിന്നുമെത്ര ദൂരത്തിലാണിപ്പോൾ? [Saandra kizhakkottu 2 km nadannu valatthottu thirinju 2km nadannu idatthottu thirinju 1 km nadannu veendum idatthottu thirinju 6 km sancharicchaal yaathra thudangiya sthalatthu ninnumethra dooratthilaanippol?]

155329. വിട്ടുപോയ ഭാഗത്തു വരുന്ന സംഖ്യ ഏത്? 6,11,18,........,38,51? [Vittupoya bhaagatthu varunna samkhya eth? 6,11,18,........,38,51?]

155330. അഞ്ചുപേർ നടക്കുകയാണ്, അതിൽ ആരതിക്കു മുന്നിലായി ദീപയും ബീനക്ക് പിന്നിലായി ജ്യോതിയും ആരതിക്കും ബീനക്കും നടുവിലായി സേനയും നടക്കുന്നു.എങ്കിൽ ഏറ്റവും മധ്യത്തിലായി നടക്കുന്നതാര്? [Anchuper nadakkukayaanu, athil aarathikku munnilaayi deepayum beenakku pinnilaayi jyothiyum aarathikkum beenakkum naduvilaayi senayum nadakkunnu. Enkil ettavum madhyatthilaayi nadakkunnathaar?]

155331. ഏറ്റവും വലുത് ഏത്: 5/7 , 4/5 ,2/3 , 1/2=….? [Ettavum valuthu eth: 5/7 , 4/5 ,2/3 , 1/2=….?]

155332. 50 3/4 – 20 1/2 +10 1/4 + 3/2=…..?

155333. √52^²-12^² എത്ര [^=Raised to]? [√52^²-12^² ethra [^=raised to]?]

155334. ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ആകെ 650 പേരുണ്ട്. ഓരോ 25 കുട്ടികൾക്കും 1 വാർഡൻ വീതം ഉണ്ട്. എങ്കിൽ ആ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്ര വാർഡന്മാരുണ്ട്? [Oru hosttalil aake 650 perundu. Oro 25 kuttikalkkum 1 vaardan veetham undu. Enkil aa hosttalil ethra vaardanmaarundu?]

155335. 12 % സാധാരണ പലിശ കിട്ടുന്ന ബാങ്കിൽ ഒരു തുക നിക്ഷേപിച്ചാൽ അതു ഇരട്ടി ആകാൻ എത്ര വർഷം വേണം? [12 % saadhaarana palisha kittunna baankil oru thuka nikshepicchaal athu iratti aakaan ethra varsham venam?]

155336. ഗണിതക വാചകത്തിൽ സംഖ്യകൾ തന്നിരിക്കുന്നു. ഉചിതമായ ചിഹ്നം കണ്ടെത്തുക: 9....8....4 = 68? [Ganithaka vaachakatthil samkhyakal thannirikkunnu. Uchithamaaya chihnam kandetthuka: 9.... 8.... 4 = 68?]

155337. ഭരതനാട്യം : തമിഴ്നാട്::_________ : കേരളം? [Bharathanaadyam : thamizhnaad::_________ : keralam?]

155338. കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്തത്‌ ഏത്: AA,BC,CI,DM? [Koottatthilppedaatthathu eth: aa,bc,ci,dm?]

155339. 20 പേരുള്ള ഒരു വരിയിൽ അപ്പു മുന്നിൽ നിന്നു 8 -) മതാണ്. പിന്നിൽ നിന്നും അപ്പുവിന്‍റെ സ്ഥാനം എത്ര? [20 perulla oru variyil appu munnil ninnu 8 -) mathaanu. Pinnil ninnum appuvin‍re sthaanam ethra?]

155340. LGS Thrissur & Kollam 2014

155341. ഒരു ചതുരത്തിന്‍റെ നീളം 40 cm ഉം വീതി 20 cm ഉം ആയാല്‍ പരപ്പളവ് (വിസ്തീര്‍ണ്ണം) എത്ര? [Oru chathuratthin‍re neelam 40 cm um veethi 20 cm um aayaal‍ parappalavu (vistheer‍nnam) ethra?]

155342. 824/68 ന്‍റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപം ഏത്? [824/68 n‍re ettavum cheriya roopam eth?]

155343. 6.02 ന്‍റെ പകുതി എത്ര? [6. 02 n‍re pakuthi ethra?]

155344. 48/7 നു തുല്യമായത് താഴെകാണുന്നവയില്‍ ഏതാണ്? [48/7 nu thulyamaayathu thaazhekaanunnavayil‍ ethaan?]

155345. വൃത്തത്തിന്‍റെ ഡിഗ്രി അളവിന്‍റെ മൂന്നിലൊന്നുഭാഗം താഴെക്കാണുന്നവയില്‍ ഏതാണ്? [Vrutthatthin‍re digri alavin‍re moonnilonnubhaagam thaazhekkaanunnavayil‍ ethaan?]

155346. വിജയന് ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവിനു 150 രൂപ വേണം. ഇപ്പോള്‍ അവന്‍റെ കയ്യില്‍ 5000 രൂപയുണ്ട്, ഈ രൂപ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് തികയും? [Vijayanu oru divasatthe chilavinu 150 roopa venam. Ippol‍ avan‍re kayyil‍ 5000 roopayundu, ee roopa ethra divasatthekku thikayum?]

155347. 5.29+5.30+3.20+3.60=....?

155348. ജോണി 6000 രൂപ ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപിച്ചു, രണ്ടുവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ 6800 കിട്ടി, എങ്കില്‍ ബാങ്ക് നല്‍കിയ വാര്‍ഷിക സാധാരണ പലിശനിരക്ക് എത്ര? [Joni 6000 roopa baankil‍ nikshepicchu, randuvar‍sham kazhinjappol‍ 6800 kitti, enkil‍ baanku nal‍kiya vaar‍shika saadhaarana palishanirakku ethra?]

155349. 1000 രൂപ ഒരാള്‍ ബാങ്കില്‍നിന്നും കടമെടുത്തു, ബാങ്ക് 8% വാര്‍ഷിക കൂട്ടുപലിശ രീതിയിലാണ്‌ പലിശ കണക്കാക്കുന്നതെങ്കില്‍ 2 വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എത്ര രൂപ ആകെ തിരികെ അടക്കണം? [1000 roopa oraal‍ baankil‍ninnum kadamedutthu, baanku 8% vaar‍shika koottupalisha reethiyilaanu palisha kanakkaakkunnathenkil‍ 2 var‍sham kazhiyumpol‍ ayaal‍ ethra roopa aake thirike adakkanam?]

155350. 5/4*22+7/4*22=….?

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions