<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 32

1601. മനുഷ്യന്‍റെ പാൽപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര? [Manushyan‍re paalppallukalude ennam ethra?]

1602. Do you object ...... my opening the window?

1603. സൂ്യപ്രകാശം ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസം [Soo്yaprakaasham ezhu varnnangalaayi maarunna prathibhaasam]

1604. "ഏക പൗരത്വം" എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭരണഘടനയില്‍ നിന്നാണ്? ["eka paurathvam" enna aashayam inthya kykkondathu ethu raajyatthin‍re bharanaghadanayil‍ ninnaan?]

1605. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ യൂണിയന്‍ ലി‌സ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത വിഷയം ഏത്? [Thaazhe parayunnavayil‍ yooniyan‍ listtil‍ ul‍ppedaattha vishayam eth?]

1606. ബംഗാളില്‍ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത്? [Bamgaalil‍ shaashvatha bhoonikuthi vyavastha nadappilaakkiyath?]

1607. 'മാമാങ്കം' നടന്നിരുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്? ['maamaankam' nadannirunnathu ethu nadiyude theeratthaan?]

1608. For the last six months he .................. Ayurvedic treatment for his Asthma.

1609. Computer literacy is just a skill like........... other

1610. ISO സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളം ഏത്? [Iso sar‍ttiphikkeshan‍ nediya keralatthile aadya vimaanatthaavalam eth?]

1611. ഗാന്ധി-ഇർവ്വിൻ സന്ധി ഒപ്പുവയ്ക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏത്? [Gaandhi-irvvin sandhi oppuvaykkappetta varsham eth?]

1612. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടൂറിസം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ? [Inthyayile aadyatthe doorisam poleesu stteshan‍ sthithi cheyyunnathevide?]

1613. സൂര്യനിൽ നിന്നും താപം ഭൂമിയിലേക്ക്‌ എത്തുന്നത് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് മാർഗം മുഖേനയാണ്? [Sooryanil ninnum thaapam bhoomiyilekku etthunnathu thaazhepparayunnavayil ethu maargam mukhenayaan?]

1614. ഒരു ഞാറ്റുവേലയുടെ ശരാശരി ദൈര്‍ക്യം എത്ര ദിവസമാണ്? [Oru njaattuvelayude sharaashari dyr‍kyam ethra divasamaan?]

1615. ഒരു കുതിരശക്തി (1HP) എത്ര വാട്ട് ആണ്? [Oru kuthirashakthi (1hp) ethra vaattu aan?]

1616. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചത് എന്ന്? [Desheeya manushyaavakaasha kammeeshan‍ pravar‍tthanam aarambhicchathu ennu?]

1617. Two prisoners ______ from jail:

1618. Find correct one word A person living permanently in a certain place

1619. ജര്‍മ്മന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിര്‍മ്മിച്ച ഉരുക്കുനിര്‍മ്മാണശാല ഏതാണ്? [Jar‍mman‍ saankethika vidyayude sahaayatthode nir‍mmiccha urukkunir‍mmaanashaala ethaan?]

1620. പൂര്‍വ്വഘട്ടത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയേത്? [Poor‍vvaghattatthile uyaram koodiya kodumudiyeth?]

1621. ഒരു സ്ഥിരം സഭ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Oru sthiram sabha ennariyappedunnath?]

1622. "I ate a banana" is the active form of ..............

1623. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിച്ച വർഷം [Mullapperiyaar daam nirmmiccha varsham]

1624. എക്സിം ബാങ്കിന്‍റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ? [Eksim baankin‍re aasthaanam evide?]

1625. ജമ്മു-കാശാമീരിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയേത്? [Jammu-kaashaameerin‍re audyogika bhaashayeth?]

1626. യു.എന്‍ ചാര്‍ട്ടര്‍ ഒപ്പുവച്ചത് എന്നായിരുന്നു? [Yu. En‍ chaar‍ttar‍ oppuvacchathu ennaayirunnu?]

1627. ജനലോക്പാല്‍ ബില്‍ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ച വ്യക്തി ആര്? [Janalokpaal‍ bil‍ enna aashayam munnottuveccha vyakthi aar?]

1628. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി ഒഴുകുന്ന എ.ടി.എം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ? [Inthyayil‍ aadyamaayi ozhukunna e. Di. Em aarambhicchathu evide?]

1629. ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിമാലയവും മറുഭാഗത്ത് സമുദ്രവുമുള്ള ഏക ഇന്ത്യയന്‍ സംസ്ഥാനം ഏത്? [Oru bhaagatthu himaalayavum marubhaagatthu samudravumulla eka inthyayan‍ samsthaanam eth?]

1630. ധനകാര്യ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര? [Dhanakaarya kammeeshanile amgangalude ennam ethra?]

1631. കേരള ഫോറെസ്റ്റ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു? [Kerala phoresttu risar‍cchu in‍sttittyoottu evide sthithicheyyunnu?]

1632. നാട്ടുരാജാക്കന്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന പ്രിവിപഴ്സ് നിര്‍ത്തലാക്കിയ ഭേദഗതി? [Naatturaajaakkan‍maar‍kku nal‍kiyirunna privipazhsu nir‍tthalaakkiya bhedagathi?]

1633. സമന്വിത പ്രകാശം ഘടകവർണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്‍റെ പേര് [Samanvitha prakaasham ghadakavarnangalaayi verthiriyunna prathibhaasatthin‍re peru]

1634. Write one word for the following group of words One who is experienced in a field

1635. The adjective form of riches is:

1636. Parvathy is a film .......................

1637. ബിസിജി വാക്സിൻ ഏത് രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പാണ്? [Bisiji vaaksin ethu rogatthinethireyulla prathirodha kutthivayppaan?]

1638. Incapable of being reachable:

1639. ഹിന്ദു വിധവകളുടെ പുനര്‍വിവാഹം നിയമാനുസൃതമാക്കിയത് ഏതു ഗവര്‍ണ്ണര്‍ ജനറലിന്‍റെ കാലത്താണ്? [Hindu vidhavakalude punar‍vivaaham niyamaanusruthamaakkiyathu ethu gavar‍nnar‍ janaralin‍re kaalatthaan?]

1640. ദേശീയ നിയമദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? [Desheeya niyamadinamaayi aacharikkunnath?]

1641. She would have prepared the notes if she ----- arrived in time.

1642. ജഹാംഗീറിന് 'ഖാന്‍' എന്ന പദവി നല്കി വിളിച്ച ഇംഗ്ലീഷുകാരനാര്? [Jahaamgeerinu 'khaan‍' enna padavi nalki viliccha imgleeshukaaranaar?]

1643. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നലവില്‍ വന്നതെന്ന്? [Vidyaabhyaasa avakaasha niyamam nalavil‍ vannathennu?]

1644. പോര്‍ച്ചുഗീസ് അധീനതയില്‍ നിന്ന് ഗോവയെ മോചിപ്പിച്ച വര്‍ഷം? [Por‍cchugeesu adheenathayil‍ ninnu govaye mochippiccha var‍sham?]

1645. ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആര്? [Inthyan asosiyeshan roopeekaricchathu aar?]

1646. ‘ഏകതാസ്ഥല്‍’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ സമാധിസ്ഥലമാണ്? [‘ekathaasthal‍’ ennariyappedunnathu aarude samaadhisthalamaan?]

1647. Which of the following word is singular?

1648. നന്തനാർ ആരുടെ തൂലിക നാമമാണ്? [Nanthanaar aarude thoolika naamamaan?]

1649. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുന്നത് ആര്? [Samsthaana manushyaavakaasha kammeeshanare niyamikkunnathu aar?]

1650. പര്‍വ്വതരാജനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? [Par‍vvatharaajanennu visheshippikkappedunnath?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution