<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2474

123701. കണ്ണിലെ രക്ത പടലത്തിന് നിറം നല്കുന്ന വർണ വസ്തു ? [Kannile raktha padalatthinu niram nalkunna varna vasthu ?]

Answer: മെലാനിൻ [Melaanin]

123702. മുന്തിരിക്കുലകൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രാദേശിക വാതം ? [Munthirikkulakal paakamaakaan sahaayikkunna praadeshika vaatham ?]

Answer: ഫൊൻ [Phon]

123703. ശരീരത്തിൽ ഞരമ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത ജീവിവർഗ്ഗം ? [Shareeratthil njarampukal illaattha jeevivarggam ?]

Answer: ഷഡ്പദം [Shadpadam]

123704. ശക്തിയുടെ കവി ? [Shakthiyude kavi ?]

Answer: ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന് ‍ നായര് ‍ [Idasheri govindanu ‍ naayaru ‍]

123705. ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഏക മലയാളി ? [Gaandhijiyude aathmakathayil paraamarshikkappedunna eka malayaali ?]

Answer: ബാരിസ്റ്റർ ജി . പി . പിള്ള [Baaristtar ji . Pi . Pilla]

123706. നർമ്മദയുടെ തീരത്ത് വച്ച് ഹർഷനെ പതജയപ്പെടുത്തിയ ചാലൂക്യരാജാവ് ? [Narmmadayude theeratthu vacchu harshane pathajayappedutthiya chaalookyaraajaavu ?]

Answer: പുലികേശി രണ്ടാമൻ [Pulikeshi randaaman]

123707. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം ? [Inthyayile ettavum valiya prakruthidattha thuramukham ?]

Answer: മുംബൈ [Mumby]

123708. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈസ്രോയി ? [Aadhunika inthyayude srushdaavu ennariyappedunna vysroyi ?]

Answer: ഡൽഹൗസി പ്രഭു (1848 - 1856) [Dalhausi prabhu (1848 - 1856)]

123709. അത് ലറ്റ്ഫൂട്ട് രോഗത്തിന് കാരണമായ ഫംഗസ് ? [Athu lattphoottu rogatthinu kaaranamaaya phamgasu ?]

Answer: എപിഡെർമോ ഫൈറ്റോൺ [Epidermo phytton]

123710. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യ ജീവി സങ്കേതം ? [Keralatthile aadyatthe vanya jeevi sanketham ?]

Answer: തേക്കടി ( പെരിയാർ ) [Thekkadi ( periyaar )]

123711. പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമ ? [Poornnamaayum inthyayil nirmmiccha aadyatthe sinima ?]

Answer: രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര [Raajaa harishchandra]

123712. അവകാശികള് ആരുടെ കൃതിയാണ്? [Avakaashikalu aarude kruthiyaan?]

Answer: വിലാസിനി (നോവല് ) [Vilaasini (novalu )]

123713. നാഷണൽ ഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ആന് ‍ റ് റിസർച്ച് സെന് ‍ ററിന് ‍ റെ ആസ്ഥാനം ? [Naashanal shippu disyn aanu ‍ ru risarcchu senu ‍ rarinu ‍ re aasthaanam ?]

Answer: വിശാഖപട്ടണം [Vishaakhapattanam]

123714. ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ? [Aattam kandupidicchathu ?]

Answer: ജോൺ ഡാൾട്ടൻ [Jon daalttan]

123715. ഗോതമ്പ് - ശാസത്രിയ നാമം ? [Gothampu - shaasathriya naamam ?]

Answer: ട്രൈറ്റിക്കം ഏ സൈറ്റവം [Dryttikkam e syttavam]

123716. അരുൺ ഏത് വിളയുടെ അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്താണ് ? [Arun ethu vilayude athyuthpaadana sheshiyulla vitthaanu ?]

Answer: ചീര [Cheera]

123717. ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാസസ്ഥലം ? [Brahmaavinte vaasasthalam ?]

Answer: സത്യലോകം [Sathyalokam]

123718. വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ? [Vimaanam kandupidicchathu ?]

Answer: റൈറ്റ് സഹോദരൻമാർ [Ryttu sahodaranmaar]

123719. ഗാന്ധിജി ചർക്ക സംഘം രൂപീകരിച്ചത് ? [Gaandhiji charkka samgham roopeekaricchathu ?]

Answer: 1925

123720. തേങ്ങാവെള്ളത്തിൽ സുലഭമായി കാണുന്ന ഹോർമോൺ ? [Thengaavellatthil sulabhamaayi kaanunna hormon ?]

Answer: സൈറ്റോകൈനിൻ [Syttokynin]

123721. ‘ ഫോൾക്കെറ്റിങ്ങ് ‘ ഏത് രാജ്യത്തെ പാര് ‍ ലമെന് ‍ റ് ആണ് ? [‘ pholkkettingu ‘ ethu raajyatthe paaru ‍ lamenu ‍ ru aanu ?]

Answer: ഡെൻമാർക്ക് [Denmaarkku]

123722. അവനവന് കടമ്പ ആരുടെ കൃതിയാണ്? [Avanavanu kadampa aarude kruthiyaan?]

Answer: കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര് (നാടകം) [Kaavaalam naaraayanappanikkaru (naadakam)]

123723. ചാന്നാര് ‍ സ്ത്രീകള് ‍ ക്ക് മേല് ‍ മുണ്ട് ധരിക്കാന് ‍ അവകാശം നല് ‍ കിയ രാജാവ് ? [Chaannaaru ‍ sthreekalu ‍ kku melu ‍ mundu dharikkaanu ‍ avakaasham nalu ‍ kiya raajaavu ?]

Answer: ഉത്രം തിരുന്നാള് ‍ മാര് ‍ ത്താണ്ഡവര് ‍ മ്മ . [Uthram thirunnaalu ‍ maaru ‍ tthaandavaru ‍ mma .]

123724. കാഞ്ചനസീത - രചിച്ചത് ? [Kaanchanaseetha - rachicchathu ?]

Answer: സിഎന് ശ്രീകണ്ടന് നായര് ( നാടകം ) [Sienu shreekandanu naayaru ( naadakam )]

123725. സൂര് ‍ വംശത്തിലെ അവസാന രാജാവ് ആര് ? [Sooru ‍ vamshatthile avasaana raajaavu aaru ?]

Answer: ആദില് ‍ ഷാ സൂരി [Aadilu ‍ shaa soori]

123726. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജന്മസ്ഥലം ? [Maadhavikkuttiyude janmasthalam ?]

Answer: പുന്നയൂർക്കുളം [Punnayoorkkulam]

123727. അയല്ക്കാര് ആരുടെ കൃതിയാണ്? [Ayalkkaaru aarude kruthiyaan?]

Answer: പി. കേശവദേവ് (നോവല് ) [Pi. Keshavadevu (novalu )]

123728. ഡൈനാമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ? [Dynaamittu kandupidicchathu ?]

Answer: ആൽഫ്രഡ് ‌ നോബൽ [Aalphradu nobal]

123729. കോവളം ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ? [Kovalam beecchu sthithi cheyyunnathu ?]

Answer: തിരുവനന്തപുരം [Thiruvananthapuram]

123730. ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖം ? [Inthyayile paristhithi sauhruda thuramukham ?]

Answer: കണ്ണൂർ [ kannoor]

123731. ആയുർവേദത്തിന് ‍ റെ പിതാവ് ? [Aayurvedatthinu ‍ re pithaavu ?]

Answer: ചരകൻ [Charakan]

123732. റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയുടെ നാണയം ? [Rippabliku ophu komgoyude naanayam ?]

Answer: സി . എഫ് . എ ഫ്രാങ്ക് [Si . Ephu . E phraanku]

123733. ആനയെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വര് ‍ ഷം ? [Aanaye desheeya pythruka mrugamaayi prakhyaapiccha varu ‍ sham ?]

Answer: 2010

123734. കേരളത്തില് ‍ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതല് ‍ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി ? [Keralatthilu ‍ ninnum ettavum kooduthalu ‍ niyojakamandalangale prathinidheekaricchittulla vyakthi ?]

Answer: എം . രാഘവന് ‍ [Em . Raaghavanu ‍]

123735. ഏറ്റവും കൂടുതല് താപം ആഗീരണം ചെയ്യാന് കഴിവുള്ള നിറം ? [Ettavum kooduthalu thaapam aageeranam cheyyaanu kazhivulla niram ?]

Answer: കറുപ്പ് [Karuppu]

123736. ഋതുരാജൻ എന്ന് നെഹൃ വിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ? [Ruthuraajan ennu nehru vine visheshippicchathu ?]

Answer: ടാഗോർ [Daagor]

123737. സിന്ദൂരത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചുവന്ന വർണവസ്തു ? [Sindooratthiladangiyirikkunna chuvanna varnavasthu ?]

Answer: ട്രൈലെഡ് ടെട്രോക് ‌ സൈഡ് [Dryledu dedreaaku sydu]

123738. പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ? [Poornna sooryagrahanam anubhavappedunna bhoomiyile pradeshangal ariyappedunnathu ?]

Answer: പാത്ത് ഓഫ് ടോട്ടാലിറ്റി (path of totality) [Paatthu ophu dottaalitti (path of totality)]

123739. ആസിയാന് ‍ റെ ആസ്ഥാനം ? [Aasiyaanu ‍ re aasthaanam ?]

Answer: ജക്കാർത്ത [Jakkaarttha]

123740. ആധുനിക ഗണിത ശാസത്രത്തിന് ‍ റെ പിതാവ് ? [Aadhunika ganitha shaasathratthinu ‍ re pithaavu ?]

Answer: റെനെ ദെക്കാർത്തേ [Rene dekkaartthe]

123741. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് ‌? [Lokatthile ettavum valiya nadeejanya dveepu ?]

Answer: ബനനാൽ ദ്വീപ് ബ്രസീൽ [Bananaal dveepu braseel]

123742. ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് ? [Chandragrahanam nadakkunnathu ?]

Answer: വെളുത്തവാവ് / പൗർണ്ണമി (Full Moon) ദിനങ്ങളിൽ [Velutthavaavu / paurnnami (full moon) dinangalil]

123743. വ്യാഴത്തെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പയനിയർ പേടകം വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം ? [Vyaazhatthe nireekshikkaan payaniyar pedakam vikshepiccha raajyam ?]

Answer: അമേരിക്ക (1972) [Amerikka (1972)]

123744. ഞണ്ടിന് ‍ റെ കാലുകള് ? [Njandinu ‍ re kaalukalu ?]

Answer: 10

123745. അജന്താ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഏതിൽ നിന്ന് ? [Ajanthaa guhaachithrangalil prathipaadicchirikkunna chithrangal ethil ninnu ?]

Answer: ജാതക കഥകൾ [Jaathaka kathakal]

123746. ഗാന്ധിജി ഗോ സേവാ സംഘം ആരംഭിച്ച വർഷം ? [Gaandhiji go sevaa samgham aarambhiccha varsham ?]

Answer: 1941

123747. ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് ജ്യോതിറാവു ഫൂലെയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ? [Inthyayile saamoohyaviplavatthinte pithaavu ennu jyothiraavu phooleye visheshippicchathu ?]

Answer: ധനഞ്ജയ് കീർ [Dhananjjayu keer]

123748. 1857 ലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആസ്സാമിലെ നേതാവ് ? [1857 le viplavatthinte aasaamile nethaavu ?]

Answer: ദിവാൻ മണിറാം [Divaan maniraam]

123749. കുടുംബശ്രീയുടെ മുദ്രാവാക്യം ? [Kudumbashreeyude mudraavaakyam ?]

Answer: ‘ സ്ത്രീകള് ‍ വഴി കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ; കുടുംബങ്ങള് ‍ വഴി സമൂഹത്തിലേക്ക് ’ [‘ sthreekalu ‍ vazhi kudumbangalilekku ; kudumbangalu ‍ vazhi samoohatthilekku ’]

123750. അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം സംഘടന ( IMO - International maritime organisation ) സ്ഥാപിതമായത് ? [Anthaaraashdra maaridym samghadana ( imo - international maritime organisation ) sthaapithamaayathu ?]

Answer: 1948 ( ആസ്ഥാനം : ലണ്ടൻ ) [1948 ( aasthaanam : landan )]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions