<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 729

36451. ’ഗോ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ്’ എന്നത് എന്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ആണ്? [’go phor vyldu lyph’ ennathu enthinte mudraavaakyam aan? ]

Answer: 2016-ലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം [2016-le loka paristhithi dinatthinte mudraavaakyam ]

36452. ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ റൈസ് ടെക്നോളജി പാർക്ക് കർണാടകത്തിൽ എവിടെയാണ്? [Eshyayile aadya rysu deknolaji paarkku karnaadakatthil evideyaan? ]

Answer: ഗാംഗവതി [Gaamgavathi]

36453. കർണാടകത്തിലെ ഗാംഗവതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റൈസ് ടെക്നോളജി പാർക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ? [Karnaadakatthile gaamgavathiyil sthithi cheyyunna rysu deknolaji paarkkinte prathyekatha ?]

Answer: ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ റൈസ് ടെക്നോളജി പാർക്ക് [Eshyayile aadya rysu deknolaji paarkku]

36454. ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ റൈസ് ടെക്നോളജി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ? [Eshyayile aadya rysu deknolaji paarkku sthithi cheyyunna raajyam ? ]

Answer: ഇന്ത്യ (കർണാടക) [Inthya (karnaadaka)]

36455. ബി.സി.സി.ഐ.യുടെ ആദ്യ സി.ഇ.ഒ.? [Bi. Si. Si. Ai. Yude aadya si. I. O.? ]

Answer: രാഹുൽ ജോഹറി [Raahul johari ]

36456. രാഹുൽ ജോഹറി ഏത് ബോർഡിന്റെ ആദ്യ സി.ഇ.ഒ ആയിരുന്നു ? [Raahul johari ethu bordinte aadya si. I. O aayirunnu ? ]

Answer: ബി.സി.സി.ഐ [Bi. Si. Si. Ai]

36457. സുപ്രിയ സാഹ 2017-ൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിരുന്ന പൊതുമേഖലസ്ഥാപനം ? [Supriya saaha 2017-l dayarakdar janaral aayirunna pothumekhalasthaapanam ? ]

Answer: ദൂരദർശൻ [Dooradarshan]

36458. എന്താണ് ജനനി സേവാ പദ്ധതി ? [Enthaanu janani sevaa paddhathi ? ]

Answer: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും പാലും ലഭ്യമാക്കാൻ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച പദ്ധതി [Reyilve stteshanukalil kunjungalkku bhakshanavum paalum labhyamaakkaan reyilve manthraalayam aarambhiccha paddhathi]

36459. ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർ ഡിഫൻസ് ഇൻറർസെപ്റ്റർ മിസൈൽ? [Inthya vikasippiccheduttha advaansdu eyar diphansu inrarsepttar misyl? ]

Answer: അശ്വിൻ [Ashvin]

36460. ’അശ്വിൻ’ ഏതു രാജ്യം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർ ഡിഫൻസ് ഇൻറർസെപ്റ്റർ മിസൈൽ ആണ്? [’ashvin’ ethu raajyam vikasippiccheduttha advaansdu eyar diphansu inrarsepttar misyl aan? ]

Answer: ഇന്ത്യ [Inthya]

36461. 2016 ലെ 'ഹാർട്ട് ഒഫ് ഏഷ്യാ’ കോൺഫറൺസ് നടന്നതെവിടെ? [2016 le 'haarttu ophu eshyaa’ konpharansu nadannathevide?]

Answer: ന്യൂഡൽഹി [Nyoodalhi]

36462. രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ വരുമാനം 2022 ഓടെ ഇരട്ടിയാക്കാനായി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി? . [Raajyatthe karshakarude varumaanam 2022 ode irattiyaakkaanaayi rooparekha thayyaaraakkaan kendra sarkkaar niyogiccha kammitti? .]

Answer: അശോക്സ്ദുൽവായ്കമ്മിറ്റി [Ashoksdulvaaykammitti]

36463. ’അശോക്സ്ദുൽവായ്കമ്മിറ്റി’ എന്നാലെന്ത്? [’ashoksdulvaaykammitti’ ennaalenthu? ]

Answer: രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ വരുമാനം 2022 ഓടെ ഇരട്ടിയാക്കാനായി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി [Raajyatthe karshakarude varumaanam 2022 ode irattiyaakkaanaayi rooparekha thayyaaraakkaan kendra sarkkaar niyogiccha kammitti]

36464. 2016 ലെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻമാർ? [2016 le imgleeshu preemiyar leegu phudbol chaampyanmaar? ]

Answer: ലെസ്റ്റർ സിറ്റി [Lesttar sitti]

36465. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഏത് ദേശീയ മ്യൂസിയമാണ് മെയ്മാസത്തിൽ അഗ്നിക്കിരയായത്? [Nyoodalhiyile ethu desheeya myoosiyamaanu meymaasatthil agnikkirayaayath? ]

Answer: നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്റ്റി [Naashanal myoosiyam ophu naacchural hisrtti ]

36466. ’നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്റ്റി’ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? [’naashanal myoosiyam ophu naacchural hisrtti’ evideyaanu sthithi cheyyunnath? ]

Answer: ന്യൂഡൽഹിയിൽ [Nyoodalhiyil]

36467. ഇന്ത്യയിലെ സർവകലാശാലകളിൽ യോഗ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി? [Inthyayile sarvakalaashaalakalil yoga padtanam aarambhikkunnathumaayi bandhappettu niyogikkappetta kammitti? ]

Answer: എച്ച് ആർ നാഗേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി [Ecchu aar naagendra kammitti]

36468. ’എച്ച് ആർ നാഗേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി’ എന്തിനു വേണ്ടിയാണു നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്? [’ecchu aar naagendra kammitti’ enthinu vendiyaanu niyogikkappettath? ]

Answer: ഇന്ത്യയിലെ സർവകലാശാലകളിൽ യോഗ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി [Inthyayile sarvakalaashaalakalil yoga padtanam aarambhikkunnathumaayi bandhappettu niyogikkappetta kammitti]

36469. അമ്പെയ്ത്തിലെ 'റീക്കർവ്’ ഇനത്തിൽ ലോക റെക്കോഡിന് ഒപ്പമെത്തിയ ഇന്ത്യൻ കായികതാരം? [Ampeytthile 'reekkarv’ inatthil loka rekkodinu oppametthiya inthyan kaayikathaaram? ]

Answer: ദീപിക കുമാരി [Deepika kumaari]

36470. റെയിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമൻറിന്റെ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട്? [Reyil surakshaykkaayulla kendra gavanmanrinte oru laksham kodi roopayude phandu? ]

Answer: രാഷ്ട്രീയ റെയിൽ സംരക്ഷണ കോശ് [Raashdreeya reyil samrakshana koshu ]

36471. ’രാഷ്ട്രീയ റെയിൽ സംരക്ഷണ കോശ്’ എന്നാലെന്ത്? [’raashdreeya reyil samrakshana kosh’ ennaalenthu? ]

Answer: റെയിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമൻറിന്റെ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് [Reyil surakshaykkaayulla kendra gavanmanrinte oru laksham kodi roopayude phandu]

36472. ഇൻറർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ [Inrarnaashanal krikkattu kaunsilinte cheyarmaan ]

Answer: ശശാങ്ക് മനോഹർ [Shashaanku manohar ]

36473. ഇന്ത്യൻ നേവി 2016 ൽ ഡീ-കമ്മീഷൻ ചെയ്ത യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ? [Inthyan nevi 2016 l dee-kammeeshan cheytha yuddha vimaanangal? ]

Answer: സി ഹരിയേഴ്സ് [Si hariyezhsu]

36474. ’സി ഹരിയേഴ്സ് ‘ എന്നാലെന്ത്? [’si hariyezhsu ‘ ennaalenthu? ]

Answer: ഇന്ത്യൻ നേവി 2016 ൽ ഡീ-കമ്മീഷൻ ചെയ്ത യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ [Inthyan nevi 2016 l dee-kammeeshan cheytha yuddha vimaanangal]

36475. ഫിഫയുടെ ഗവേർണൻസ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരൻ? [Phiphayude gavernansu kammittiyilekku thiranjedukkappetta inthyakkaaran? ]

Answer: ജസ്റ്റിസ് മുകുൾ മുദ്ഗൽ [Jasttisu mukul mudgal ]

36476. സായ് ഇങ് വെൻ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡൻറാണ്? [Saayu ingu ven ethu raajyatthinte prasidanraan? ]

Answer: തായ്‌വാൻ (ഈ സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയാണിവർ.) [Thaayvaan (ee sthaanatthetthunna aadya vanithayaanivar.)]

36477. ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ സുഖകരൺ യാദവ്, റൈഫിൾമാൻ മനീഷ് മാലിക്, ഹവിൽദാർ അമൽ ദേഖ, നായിക് രാകേഷ്കുമാർ, ഗഗൻ പഞ്ചാബി എന്നീ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി നൽകപ്പെട്ട യു.എൻ അവാർഡ്? [Hedu konsttabil sukhakaran yaadavu, ryphilmaan maneeshu maaliku, havildaar amal dekha, naayiku raakeshkumaar, gagan panchaabi ennee inthyakkaarkku maranaananthara bahumathiyaayi nalkappetta yu. En avaard? ]

Answer: ഡാഗ്ഹാമർഷോൾഡ് മെഡൽ [Daaghaamarsholdu medal ]

36478. ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ സുഖകരൺ യാദവ് എന്ന ഇന്ത്യക്കാരന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി നൽകപ്പെട്ട യു.എൻ അവാർഡ്? [Hedu konsttabil sukhakaran yaadavu enna inthyakkaaranu maranaananthara bahumathiyaayi nalkappetta yu. En avaard? ]

Answer: ഡാഗ്ഹാമർഷോൾഡ് മെഡൽ [Daaghaamarsholdu medal]

36479. റൈഫിൾമാൻ മനീഷ് മാലിക് എന്ന ഇന്ത്യക്കാരന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി നൽകപ്പെട്ട യു.എൻ അവാർഡ്? [Ryphilmaan maneeshu maaliku enna inthyakkaaranu maranaananthara bahumathiyaayi nalkappetta yu. En avaard? ]

Answer: ഡാഗ്ഹാമർഷോൾഡ് മെഡൽ [Daaghaamarsholdu medal]

36480. ഹവിൽദാർ അമൽ ദേഖ എന്ന ഇന്ത്യക്കാരന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി നൽകപ്പെട്ട യു.എൻ അവാർഡ്? [Havildaar amal dekha enna inthyakkaaranu maranaananthara bahumathiyaayi nalkappetta yu. En avaard? ]

Answer: ഡാഗ്ഹാമർഷോൾഡ് മെഡൽ [Daaghaamarsholdu medal ]

36481. നായിക് രാകേഷ്കുമാർ എന്ന ഇന്ത്യക്കാരന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി നൽകപ്പെട്ട യു.എൻ അവാർഡ്? [Naayiku raakeshkumaar enna inthyakkaaranu maranaananthara bahumathiyaayi nalkappetta yu. En avaard? ]

Answer: ഡാഗ്ഹാമർഷോൾഡ് മെഡൽ [Daaghaamarsholdu medal]

36482. ഗഗൻ പഞ്ചാബി എന്ന ഇന്ത്യക്കാരന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി നൽകപ്പെട്ട യു.എൻ അവാർഡ്? [Gagan panchaabi enna inthyakkaaranu maranaananthara bahumathiyaayi nalkappetta yu. En avaard? ]

Answer: ഡാഗ്ഹാമർഷോൾഡ് മെഡൽ [Daaghaamarsholdu medal]

36483. ക്ലെയർ ഫർലോംഗ് ഏത് അന്താരാഷ്ട കായിക സംഘടനയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ജനറൽ മാനേജരാണ്? [Kleyar pharlomgu ethu anthaaraashda kaayika samghadanayude sdraattajiku kamyoonikkeshansu janaral maanejaraan? ]

Answer: ഇൻറർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ [Inrarnaashanal krikkattu kaunsil]

36484. ഇൻറർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ജനറൽ മാനേജർ ആരാണ്? [Inrarnaashanal krikkattu kaunsilinte sdraattajiku kamyoonikkeshansu janaral maanejar aaraan? ]

Answer: ക്ലെയർ ഫർലോംഗ് [Kleyar pharlomgu]

36485. വ്യാഴഗ്രഹത്തിന്റെ ഉദ്ഭവവും ഘടനയും പഠിക്കാൻ നാസ അയച്ച ഏത് പേടകമാണ് ജൂലായിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയത്? [Vyaazhagrahatthinte udbhavavum ghadanayum padtikkaan naasa ayaccha ethu pedakamaanu joolaayil lakshyatthil etthiyath? ]

Answer: ജൂനോ [Joono]

36486. ’ജൂനോ ‘ എന്ന പേടകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത്? [’joono ‘ enna pedakatthinte lakshyam enthu? ]

Answer: വ്യാഴഗ്രഹത്തിന്റെ ഉദ്ഭവവും ഘടനയും പഠിക്കാൻ നാസ അയച്ച പേടകമാണ് [Vyaazhagrahatthinte udbhavavum ghadanayum padtikkaan naasa ayaccha pedakamaanu ]

36487. 2016 ലെ ലോക വനിതാ സാമ്പത്തിക ഫോറം (Women Economic Forum) ഏത് നഗരത്തിലായിരുന്നു നടന്നത്? [2016 le loka vanithaa saampatthika phoram (women economic forum) ethu nagaratthilaayirunnu nadannath? ]

Answer: ന്യൂഡൽഹി [Nyoodalhi ]

36488. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരണത്തിന് വിധേയമായ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ അഞ്ചിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ? [Lokatthil ettavum kooduthal malineekaranatthinu vidheyamaaya nagarangalude pattikayil aadya anchil idam nediya inthyan nagarangal? ]

Answer: ഗ്വാളിയോറും അലഹബാദും. (യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്താണ് ഈ നഗരങ്ങൾ) [Gvaaliyorum alahabaadum. (yathaakramam randum moonnum sthaanatthaanu ee nagarangal)]

36489. 2016 -ലെ മാൻ ബുക്കർ ഇൻറർനാഷണൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ദക്ഷിണ കൊറിയൻ എഴുത്തുകാരി. ? [2016 -le maan bukkar inrarnaashanal puraskaaram labhiccha dakshina koriyan ezhutthukaari. ? ]

Answer: ഹാൻ കാംഗിനെൻറ [Haan kaamginenra]

36490. ഹാൻ കാംഗിന് ഏതു വർഷമാണ് മാൻ ബുക്കർ ഇൻറർനാഷണൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്? [Haan kaamginu ethu varshamaanu maan bukkar inrarnaashanal puraskaaram labhicchath? ]

Answer: 2016

36491. 2016 -ലെ മാൻ ബുക്കർ ഇൻറർനാഷണൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഹാൻ കാംഗ് ഏതു രാജ്യക്കാരിയാണ്? [2016 -le maan bukkar inrarnaashanal puraskaaram labhiccha haan kaamgu ethu raajyakkaariyaan? ]

Answer: ദക്ഷിണ കൊറിയൻ [Dakshina koriyan]

36492. ഹാൻ കാംഗിനെൻറ ഏതു കൃതിക്കാണ് മാൻ ബുക്കർ ഇൻറർനാഷണൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്? [Haan kaamginenra ethu kruthikkaanu maan bukkar inrarnaashanal puraskaaram labhicchath? ]

Answer: ‘ദി വെജിറ്റേറിയൻ’ എന്ന നോവലിനാണ് പുരസ്കാരം [‘di vejitteriyan’ enna novalinaanu puraskaaram]

36493. ഐ.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാര്? [Ai. Si. Si krikkattu kammitti cheyarmaanaayi veendum thiranjedukkappettathaar? ]

Answer: അനിൽ കുംബ്ലേ [Anil kumble]

36494. അനിൽ കുംബ്ലേ ഏത് ക്രിക്കറ്റ് അസ്സോസിയേഷന്റെ ചെയർമാനാണ്? [Anil kumble ethu krikkattu asosiyeshante cheyarmaanaan? ]

Answer: ഐ.സി.സി [Ai. Si. Si ]

36495. ഭാരതത്തിൽ പോഡ്ടാക്സി എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്? [Bhaarathatthil poddaaksi evideyaanu aarambhicchath? ]

Answer: ഗുഡ്ഗാവ് [Gudgaavu]

36496. 2020 ൽ ബി.സി.സി.ഐ യുടെ പ്രസിഡൻറ്? [2020 l bi. Si. Si. Ai yude prasidanr? ]

Answer: സൗരവ് ഗാംഗുലി [Sauravu gaamguli ]

36497. കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച ബഹുഭാഷാ വിവര പോർട്ടൽ? [Kendra maanavasheshi vikasana manthraalayam aarambhiccha bahubhaashaa vivara porttal? ]

Answer: ഭാരതവാണി [Bhaarathavaani]

36498. ’ഭാരതവാണി’ ആരുടെ സംരംഭമാണ്? [’bhaarathavaani’ aarude samrambhamaan? ]

Answer: കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച ബഹുഭാഷാ വിവര പോർട്ടൽ [Kendra maanavasheshi vikasana manthraalayam aarambhiccha bahubhaashaa vivara porttal]

36499. 2016 ലെ മില്ലനിയം ടെക്നോളജി പ്രൈസ് ആർക്ക് ലഭിച്ചു? [2016 le millaniyam deknolaji prysu aarkku labhicchu?]

Answer: ഫ്രാൻസിസ് ആർനോൾഡ് [Phraansisu aarnoldu]

36500. ഫ്രാൻസിസ് ആർനോൾഡിന് മില്ലനിയം ടെക്നോളജി പ്രൈസ് ലഭിച്ച വർഷം ഏത്? [Phraansisu aarnoldinu millaniyam deknolaji prysu labhiccha varsham eth? ]

Answer: 2016
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution