<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 819

40951. ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷുദ്രഗ്രഹം?  [Ettavum valiya kshudragraham? ]

Answer: സിറസ് [Sirasu]

40952. പടിഞ്ഞാറ് സൂര്യനുദിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ?  [Padinjaaru sooryanudikkunna grahangal? ]

Answer: ശുക്രൻ, യുറാനസ്  [Shukran, yuraanasu ]

40953. മനോഹരമായ വലയങ്ങൾ ഉള്ളഗ്രഹം?  [Manoharamaaya valayangal ullagraham? ]

Answer: ശനി  [Shani ]

40954. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്ന ഗ്രഹം?  [Ettavum vegatthil sooryane valam vekkunna graham? ]

Answer: ബുധൻ  [Budhan ]

40955. ഭൂമിയിലേതിനു സമാനമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉള്ളഗ്രഹം?  [Bhoomiyilethinu samaanamaaya dinaraathrangal ullagraham? ]

Answer: ചൊവ്വ  [Chovva ]

40956. ഗ്രഹങ്ങളെ ചുറ്റുന്ന ആകാശഗോളങ്ങൾ?  [Grahangale chuttunna aakaashagolangal? ]

Answer: ഉപഗ്രഹങ്ങൾ  [Upagrahangal ]

40957. പച്ചഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?  [Pacchagraham ennariyappedunnath? ]

Answer: യുറാനസ്  [Yuraanasu ]

40958. കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹം?  [Karuttha chandran ennariyappedunna upagraham? ]

Answer: ഫോബോസ്  [Phobeaasu ]

40959. ഗ്രീക്കു പുരാണകഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് ഏതു ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കാണുള്ളത്?  [Greekku puraanakathaapaathrangalude peru ethu grahatthinte upagrahangalkkaanullath? ]

Answer: ശനി  [Shani ]

40960. ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം?  [Upagrahangalude ennatthil randaam sthaanam? ]

Answer: ശനി  [Shani ]

40961. ഗ്രഹപദവി നഷ്ടപ്പെട്ട ആകാശഗോളം?  [Grahapadavi nashdappetta aakaashagolam? ]

Answer: പ്ലൂട്ടോ  [Plootto ]

40962. സൗരയൂഥത്തിലെ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ?  [Saurayoothatthile kullan grahangal? ]

Answer: പ്ലൂട്ടോ, ഇറിസ്, സിറസ്, ഹൗമിയ, മാക്കിമാക്കി  [Plootto, irisu, sirasu, haumiya, maakkimaakki ]

40963. ഏറ്റവും വലിയ കുള്ളൻ ഗ്രഹം?  [Ettavum valiya kullan graham? ]

Answer: ഇറിസ്  [Irisu ]

40964. ഇറിസിനെ ചുറ്റുന്ന ഗോളം ഏത്?  [Irisine chuttunna golam eth? ]

Answer: ഡിസ്ഹോമിയ  [Dishomiya ]

40965. ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം?  [Chandranekkuricchulla padtanam? ]

Answer: സെലനോളജി  [Selanolaji ]

40966. ചന്ദ്രന് ഭൂമിയെ ഒരുവട്ടം ചുറ്റാൻ ആവശ്യമായ സമയം?  [Chandranu bhoomiye oruvattam chuttaan aavashyamaaya samayam? ]

Answer: 27 ദിവസം 7 മണിക്കൂർ 43 സെക്കൻസ്  [27 divasam 7 manikkoor 43 sekkansu ]

40967. ഭൂമിയിൽ വേലിയേറ്റത്തിനു കാരണമാവുന്നത്?  [Bhoomiyil veliyettatthinu kaaranamaavunnath? ]

Answer: ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണം  [Chandrante aakarshanam ]

40968. ചന്ദ്രനിലെ ആകാശത്തിന്റെ നിറം?  [Chandranile aakaashatthinte niram? ]

Answer: കറുപ്പ്  [Karuppu ]

40969. ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ആദ്യ പേടകം?  [Chandranil idicchirangiya aadya pedakam? ]

Answer: ലൂണ 2 [Loona 2]

40970. ചന്ദ്രനിൽആദ്യമായി സോഫ്ട് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയ പേടകം?  [Chandranilaadyamaayi sophdu laandimgu nadatthiya pedakam? ]

Answer: ലൂണ 9  [Loona 9 ]

40971. മനുഷ്യനെയും കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ വലംവെച്ച ആദ്യപേടകം?  [Manushyaneyum kondu chandrane valamveccha aadyapedakam? ]

Answer: അപ്പോളോ 8  [Appolo 8 ]

40972. ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ വ്യക്തി?  [Aadyamaayi chandranilirangiya vyakthi? ]

Answer: നീൽ ആംസ്ട്രോംഗ്  [Neel aamsdromgu ]

40973. ഇതേ സമയം മാതൃപേടകത്തിലിരുന്ന് ചന്ദ്രനെ വലംവെച്ച മൂന്നാമൻ ആര്?  [Ithe samayam maathrupedakatthilirunnu chandrane valamveccha moonnaaman aar? ]

Answer: മൈക്കൽ കോളിൻസ്  [Mykkal kolinsu ]

40974. ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ അവസാന വ്യക്തി?  [Chandranil irangiya avasaana vyakthi? ]

Answer: യൂജിൻ സെർണാൻ  [Yoojin sernaan ]

40975. ആധുനിക ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്?  [Aadhunika jyothishaasthratthinte pithaav? ]

Answer: ഗലീലിയോ  [Galeeliyo ]

40976. ആകാശഗോളങ്ങളുടെ ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചതാര്?  [Aakaashagolangalude chalana niyamangal aavishkkaricchathaar? ]

Answer: ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ  [Johannaasu keplar ]

40977. ലെയ്കയെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ച പേടകം?  [Leykaye bahiraakaashatthetthiccha pedakam? ]

Answer: സ്പുട്നിക് -2  [Spudniku -2 ]

40978. ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ മനുഷ്യൻ?  [Bahiraakaashatthetthiya aadya manushyan? ]

Answer: യൂറി ഗഗാറിൻ  [Yoori gagaarin ]

40979. യൂറി ഗഗാറിൻ സഞ്ചരിച്ച പേടകം?  [Yoori gagaarin sanchariccha pedakam? ]

Answer: വോസ്റ്റോക്ക് -1.  [Vosttokku -1. ]

40980. മുഹമ്മദ്‌ഗോറിയും, കനൂജിലെ ഭരണാധികാരി ജയ്ചന്ദുമായി 1194ൽ നടന്ന യുദ്ധമേത്?  [Muhammadgoriyum, kanoojile bharanaadhikaari jaychandumaayi 1194l nadanna yuddhameth? ]

Answer: ചന്ദവാർ യുദ്ധം  [Chandavaar yuddham ]

40981. ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധമേത്?  [Inthyayil mugalsaamraajyatthinu aditthara paakiya yuddhameth? ]

Answer:  ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം  [ onnaam paanippatthu yuddham ]

40982. 1539ൽ നടന്ന ചൗസായുദ്ധത്തിൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഹുമയൂണിനെ തോല്പിച്ചതാര്?  [1539l nadanna chausaayuddhatthil mugal chakravartthi humayoonine tholpicchathaar? ]

Answer: ഷേർഷാ സൂരി  [Shershaa soori ]

40983. രണ്ടാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിൽ അക്ബർ ആരെയാണ് തോല്പിച്ചത്?  [Randaam paanippatthu yuddhatthil akbar aareyaanu tholpicchath? ]

Answer: ഹെമുവിനെ  [Hemuvine ]

40984. ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ യുദ്ധമേത്?  [Inthyayil britteeshbharanatthinu vazhiyorukkiya yuddhameth? ]

Answer: പ്ലാസി യുദ്ധം  [Plaasi yuddham ]

40985. മറാത്ത ശക്തിയുടെ പതനത്തിനു കാരണമായ യുദ്ധമേത്?  [Maraattha shakthiyude pathanatthinu kaaranamaaya yuddhameth? ]

Answer: മൂന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം  [Moonnaam paanippatthu yuddham ]

40986. പ്രസിദ്ധമായ മയൂരസിംഹാസനവും, കോഹിനൂർ രത്‌നവും കൈക്കലാക്കിയ വിദേശ ആക്രമണകാരിയാര്?  [Prasiddhamaaya mayoorasimhaasanavum, kohinoor rathnavum kykkalaakkiya videsha aakramanakaariyaar? ]

Answer: നാദിർഷ  [Naadirsha ]

40987. 1965ലെ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് 1966ൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായി ഒപ്പുവച്ച സമാധാന കരാറേത്?  [1965le yuddhatthe thudarnnu 1966l inthyayum paakisthaanumaayi oppuvaccha samaadhaana karaareth? ]

Answer: താഷ്‌ക്കെന്റ് കരാർ  [Thaashkkentu karaar ]

40988. 1971ലെ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് 1972ൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായി ഒപ്പിട്ട സമാധാന കരാറേത്?  [1971le yuddhatthe thudarnnu 1972l inthyayum paakisthaanumaayi oppitta samaadhaana karaareth? ]

Answer: സിംലാ കരാർ  [Simlaa karaar ]

40989. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻതീരത്തുള്ള പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ എത്രയെണ്ണം?  [Inthyayude kizhakkantheeratthulla pradhaana thuramukhangal ethrayennam? ]

Answer: ഏഴ്  [Ezhu ]

40990. ഏറ്റവും കൂടുതൽതുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമേത്?  [Ettavum kooduthalthuramukhangal ulla inthyan samsthaanameth? ]

Answer: മഹാരാഷ്ട്ര  [Mahaaraashdra ]

40991. പില്ലോ മില്ലോ, കാസിൽ ബേ,സൗത്ത് ബേ, ഹട്ട് ബേ, തെരേസ എന്നീ തുറമുഖങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണുള്ളത്?  [Pillo millo, kaasil be,sautthu be, hattu be, theresa ennee thuramukhangal inthyayil evideyaanullath? ]

Answer:  ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ  [ aandamaan nikkobaar dveepukal ]

40992. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനതുറമുഖങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ അല്ലാത്ത ഏക കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖം ഏത്?  [Inthyayile pradhaanathuramukhangalil sarkkaar udamasthathayil allaattha eka korpparettu thuramukham eth? ]

Answer: എന്നൂർ തുറമുഖം  [Ennoor thuramukham ]

40993. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പ്രധാന തുറമുഖത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനച്ചാലാണ് 'ഡോൾഫിൻ നോസ്, റോസ്ഹിൽ' എന്നീ മലകളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?  [Inthyayile ethu pradhaana thuramukhatthekkulla praveshanacchaalaanu 'dolphin nosu, roshil' ennee malakalaal samrakshikkappettirikkunnath? ]

Answer: വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം  [Vishaakhapattanam thuramukham ]

40994. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല നിലവിൽ വന്നതെവിടെ?  [Eshyayile thanne aadyatthe prathyeka saampatthika mekhala nilavil vannathevide? ]

Answer: കാണ്ട്ല തുറമുഖം  [Kaandla thuramukham ]

40995. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പ്രധാന തുറമുഖത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വിക്ടോറിയ ഡോക്ക്, പ്രിൻസ് ഡോക്ക്, ഇന്ദിരാ ഡോക്ക് എന്നിവ?  [Inthyayile ethu pradhaana thuramukhatthinte bhaagamaanu vikdoriya dokku, prinsu dokku, indiraa dokku enniva? ]

Answer: മുംബയ് തുറമുഖം  [Mumbayu thuramukham ]

40996. സുവാരി നദിയുടെഅഴിമുഖത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖമേത്?  [Suvaari nadiyudeazhimukhatthu sthithicheyyunna inthyayile pradhaana thuramukhameth? ]

Answer: മർമഗോവ തുറമുഖം  [Marmagova thuramukham ]

40997. ആധുനിക കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ്?  [Aadhunika kocchi thuramukhatthinte shilpi aaraan? ]

Answer: റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ  [Robarttu bristto ]

40998. കൊച്ചിതുറമുഖത്തിന്റെ ആഴം കൂട്ടാനായി നീക്കം ചെയ്ത മണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ച് രൂപമെടുത്ത ദ്വീപേത്?  [Kocchithuramukhatthinte aazham koottaanaayi neekkam cheytha mannu nikshepicchu roopameduttha dveepeth? ]

Answer: വില്ലിങ്ടൺ ദ്വീപ്  [Villingdan dveepu ]

40999. ഡോ. അംബേദ്കർഡോക്ക്, ശതാബ്ദ് ജവഹർ ഡോക്ക്, ഭാരതി ഡോക്ക് എന്നിവ ഏത് പ്രധാന തുറമുഖത്താണുള്ളത്?  [Do. Ambedkardokku, shathaabdu javahar dokku, bhaarathi dokku enniva ethu pradhaana thuramukhatthaanullath? ]

Answer:  ചെന്നൈ തുറമുഖം  [ chenny thuramukham ]

41000. മുൻ യുഗോസ്‌ളാവിയയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി പീറ്റർസ്‌ളാംബൊളിക്ക് 1966 മാർച്ച് 12ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖമേത്?  [Mun yugoslaaviyayile pradhaanamanthri peettarslaambolikku 1966 maarcchu 12nu udghaadanam cheytha inthyayile pradhaana thuramukhameth? ]

Answer: പാരദ്വീപ് തുറമുഖം  [Paaradveepu thuramukham ]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions