1. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് 628 മീറ്ററും വിസ്തീർണം 31400 ച. മീറ്ററും ആയാൽ അതിന്റെ വ്യാസാർധം എത്ര? [Oru vrutthatthinte chuttalavu 628 meettarum vistheernam 31400 cha. Meettarum aayaal athinte vyaasaardham ethra? ]

Answer: 100മീ [100mee]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് 628 മീറ്ററും വിസ്തീർണം 31400 ച. മീറ്ററും ആയാൽ അതിന്റെ വ്യാസാർധം എത്ര? ....
QA->288 ഒരാൾ കിഴക്കോട്ട് 2 കി.മീറ്ററും വടക്കോട്ട് 1 കി. മീറ്ററും, വീണ്ടും കിഴക്കോട്ട് 2 കി.മീറ്ററും, വടക്കോട്ട് 2 കി.മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു. പുറപ്പെട്ട സ്ഥ ലത്തുനിന്നും അയാളുടെ ദൂരം: ....
QA->ഒരാൾ കിഴക്കോട്ട് 2 കി.മീറ്ററും വടക്കോട്ട് 1 കി. മീറ്ററും, വീണ്ടും കിഴക്കോട്ട് 2 കി.മീറ്ററും, വടക്കോട്ട് 2 കി.മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു. പുറപ്പെട്ട സ്ഥ ലത്തുനിന്നും അയാളുടെ ദൂരം:....
QA->ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം 9cm^2 ആണെങ്കിൽ ആ വൃത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര? ....
QA->ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം 9cm^2 ആണെങ്കിൽ ആ വൃത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര?....
MCQ->10. ‘O’ എന്നത് വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് AB എന്നത് വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു കോർഡാണ് OM ⊥ AB. AB = 20 സെന്റീമീറ്റർ OM = 2√11 സെന്റീമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം എത്ര ?...
MCQ-> ഒരാള് തന്റെ വീട്ടില് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് 100 മീറ്ററും തുടര്ന്ന് വടക്കോട്ട് 150 മീറ്ററും തുടര്ന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് 120 മീറ്ററും തുടര്ന്ന് തെക്കോട്ട് 150 മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചാല് അയാള് വീട്ടില് നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്?...
MCQ->A എന്ന ബിന്ദുവിൽനിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ടും അവിടെനിന്നും 12 മീറ്ററും അവിടെനിന്നും നേരെ ഇടത്തോട്ട് 12 മീറ്ററും അവിടെനിന്നും നേരെ വലത്തോട്ട് 3 മീറ്ററും നടന്നു . Aയിൽനിന്നും ഇപ്പോൾ അയാൾ എത്ര അകലെയാണ്?...
MCQ->ഒരാൾ 25 മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്ന ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 മീറ്ററും പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 20 മീറ്ററും വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 മീറ്ററും നടന്നു. എങ്കിൽ അയാൾ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്ന് എത്ര മീറ്റർ അകലെയാണ്?...
MCQ->രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ ബാഹ്യമായി പരസ്പരം സ്പർശിക്കുന്നു. അവയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം 7 സെന്റിമീറ്ററാണ്. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ആരം 4 സെന്റീമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം എത്ര ?...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution