1. ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ 50% മാർക്ക് ലഭിക്കണം. ഒരു കുട്ടിക്ക് 172 മാർക്കു കിട്ടിയപ്പോൾ 28 മാർക്കിന്‍റെ കുറവുകൊണ്ട് വിജയിച്ചില്ല. എങ്കിൽ ആകെ മാർക്ക് എത്ര? [Oru pareekshaykku paasaakanamenkil 50% maarkku labhikkanam. Oru kuttikku 172 maarkku kittiyappol 28 maarkkin‍re kuravukondu vijayicchilla. Enkil aake maarkku ethra?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->രു സ്ഥാപനത്തിലെ 1600 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 900 പേർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നു.മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിനു തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ 1000 ആണ്.ഇവരിൽ രണ്ടിനും തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ എങ്കിൽ രണ്ടിലും പെടാത്ത എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെയുണ്ട്?....
QA->കുറച്ചു പേർ ഒരു ജോലി 60 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും. 8 പേർ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ 10 ദിവസം മുൻപ് ജോലി തീരുമായിരുന്നു. എങ്കിൽ ആകെ എത്ര പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു ?....
QA->ഒരു പരീക്ഷയില്‍ ജയിക്കാന്‍ 35% മാര്‍ക്ക് വേണം. ഒരാള്‍ക്ക് 96 മാര്‍ക്ക് കിട്ടിയപ്പോള്‍ 16 മാര്‍ക്കിന് തോറ്റു. പരീക്ഷയുടെ ആകെ മാര്‍ക്ക് എത്ര....
QA->ഒരു കുട്ടിക്ക് 15 വിഷയങ്ങളില്‍ കിട്ടിയ ആകെ മാര്‍ക്ക് 300 ആയാല്‍ ശരാശരി മാര്‍ക്ക് എത്ര ?....
QA->ഓമന ഒരു ജോലി 15 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും. ഇന്ദിര ഒരു ജോലി 12 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും. സജിത കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അവർ ആ ജോലി 3 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്തു. ആകെ കൂലി 600 രൂപ കിട്ടി. ജോലിക്ക് അനുസരിച്ച് ആണ് കൂലി കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ സജിതക്ക് എത്ര രൂപ കൂലിയായി ലഭിച്ചു ?....
MCQ->ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ 50% മാർക്ക് ലഭിക്കണം. ഒരു കുട്ടിക്ക് 172 മാർക്കു കിട്ടിയപ്പോൾ 28 മാർക്കിന്‍റെ കുറവുകൊണ്ട് വിജയിച്ചില്ല. എങ്കിൽ ആകെ മാർക്ക് എത്ര?....
MCQ->ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ 50% മാർക്ക് ലഭിക്കണം. ഒരു കുട്ടിക്ക് 172 മാർക്കു കിട്ടിയപ്പോൾ 28 മാർക്കിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് വിജയിച്ചില്ല. എങ്കിൽ ആകെ മാർക്ക് എത്ര?....
MCQ->ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസാകണമെങ്കിൽ 50% മാർക്ക് ലഭിക്കണം. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 172 മാർക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ 28 മാർക്കിന്‍റെ കുറവ് മൂലംപരാജയപ്പെട്ടു. എങ്കിൽ ആകെ മാർക്ക് എത്ര?....
MCQ->Which of the following are valid ways to refer only to host 172.16.30.55 in an IP access list? 172.16.30.55 0.0.0.255 172.16.30.55 0.0.0.0 any 172.16.30.55 host 172.16.30.55 0.0.0.0 172.16.30.55 ip any 172.16.30.55....
MCQ->Your router has the following IP address on Ethernet0: 172.16.2.1/23. Which of the following can be valid host IDs on the LAN interface attached to the router? 172.16.1.100 172.16.1.198 172.16.2.255 172.16.3.0....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution