<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2857

142851. ചൗസ യുദ്ധം നടന്ന വര് ‍ ഷം ? [Chausa yuddham nadanna varu ‍ sham ?]

Answer: 1539

142852. വിജയനഗരം സ്ഥാപിച്ചത് ആരെല്ലാം ചേര് ‍ ന്ന് ? [Vijayanagaram sthaapicchathu aarellaam cheru ‍ nnu ?]

Answer: ഹരിഹരന് ‍, ബുക്കന് ‍ [Hariharanu ‍, bukkanu ‍]

142853. ചെസ്സ് ബോര് ‍ ഡ് തെളിവായി ലഭിച്ച സിന്ധു സംസ്ക്കാര കേന്ദ്രം ? [Chesu boru ‍ du thelivaayi labhiccha sindhu samskkaara kendram ?]

Answer: ലോത്തല് ‍ [Lotthalu ‍]

142854. കുത്തബ് മീനാറിന്റെ പണി പൂര് ‍ ത്തിയാക്കിയത് ആര് ? [Kutthabu meenaarinte pani pooru ‍ tthiyaakkiyathu aaru ?]

Answer: ഇല് ‍ ത്തുമിഷ് [Ilu ‍ tthumishu]

142855. ഹര് ‍ ഷനെ തോല്പിച്ച ചാലൂക്യ രാജാവ് ? [Haru ‍ shane tholpiccha chaalookya raajaavu ?]

Answer: പുലികേശി II [Pulikeshi ii]

142856. നാഗാര് ‍ ജ്ജുനന് ‍, ചരകന് ‍ എന്നിവര് ‍ ആരുടെ സദസ്സിലെ അംഗങ്ങളാണ് ? [Naagaaru ‍ jjunanu ‍, charakanu ‍ ennivaru ‍ aarude sadasile amgangalaanu ?]

Answer: കനിഷ്കന് ‍ [Kanishkanu ‍]

142857. 2014 ഗുപ്തവര് ‍ ഷപ്രകാരം ഏത് വര് ‍ ഷം ? [2014 gupthavaru ‍ shaprakaaram ethu varu ‍ sham ?]

Answer: AD 1694

142858. ഗംഗൈകൊണ്ട ചോളന് ‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [Gamgykonda cholanu ‍ ennariyappedunnathaaru ?]

Answer: രാജേന്ദ്രചോളന് ‍ [Raajendracholanu ‍]

142859. ജൈനമതത്തിലെ ആദ്യ തീര് ‍ ത്ഥാങ്കരന് ‍ ? [Jynamathatthile aadya theeru ‍ ththaankaranu ‍ ?]

Answer: ഋഷഭദേവന് ‍ [Rushabhadevanu ‍]

142860. ജഹാംഗീര് ‍ ഏതു സിക്കു ഗുരുവിനെയാണ് വധിച്ചത് ? [Jahaamgeeru ‍ ethu sikku guruvineyaanu vadhicchathu ?]

Answer: അര് ‍ ജ്ജുന് ‍ സിംഗ് [Aru ‍ jjunu ‍ simgu]

142861. മോഹന് ‍ ജദാരോ കണ്ടെത്തിയ വര് ‍ ഷം ? [Mohanu ‍ jadaaro kandetthiya varu ‍ sham ?]

Answer: 1922

142862. ഷേര് ‍ ഷയുടെ യഥാര് ‍ ത്ഥ പേര് ? [Sheru ‍ shayude yathaaru ‍ ththa peru ?]

Answer: ഫരീദ് ഖാന് ‍ [Phareedu khaanu ‍]

142863. ആര്യന്മാര് ‍ ആദ്യമായി പാര് ‍ പ്പ് ഉറപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം ? [Aaryanmaaru ‍ aadyamaayi paaru ‍ ppu urappiccha samsthaanam ?]

Answer: പഞ്ചാബ് [Panchaabu]

142864. മഹാവീരന് ‍ ജനിച്ച സ്ഥലം ? [Mahaaveeranu ‍ janiccha sthalam ?]

Answer: കുണ്ഡല ഗ്രാമം , BC.540 [Kundala graamam , bc. 540]

142865. പാര് ‍ വ്വതി പരിണയത്തിന്റെ കര് ‍ ത്താവ് ആര് ? [Paaru ‍ vvathi parinayatthinte karu ‍ tthaavu aaru ?]

Answer: ബാണഭട്ടന് ‍ [Baanabhattanu ‍]

142866. ചന്ദ്രഗുപ്തന് ‍ ഒന്നാമന്റെ പിതാവ് ? [Chandragupthanu ‍ onnaamante pithaavu ?]

Answer: ഘടോല് ‍ ക്കച ഗുപ്തന് ‍ [Ghadolu ‍ kkacha gupthanu ‍]

142867. മുദ്രാ രാക്ഷസം എന്ന നാടകത്തിലെ നായകന് ‍ ആര് ? [Mudraa raakshasam enna naadakatthile naayakanu ‍ aaru ?]

Answer: ചാണക്യന് ‍ [Chaanakyanu ‍]

142868. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി വാട്ടർ വെൻഡിങ്ങ് ‌ മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചത് ‌ എവിടെയാണ് ‌? [Keralatthil aadyamaayi kudivella vitharanatthinaayi vaattar vendingu mesheen sthaapicchathu evideyaanu ?]

Answer: മാമ്പുഴക്കരി ( കുട്ടനാട് ) [Maampuzhakkari ( kuttanaadu )]

142869. ലോക പൈതൃക പദവിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ യുനെസ് ‌ കോ പരിഗണിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ 46 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെട്ട മന്ദിരം ഏത് ‌? [Loka pythruka padaviyil ulppedutthaan yunesu ko pariganikkunna inthyayile 46 kendrangalil keralatthil ninnu ulppetta mandiram ethu ?]

Answer: മട്ടാഞ്ചേരി കൊട്ടാരം ( ഡച്ച് കൊട്ടാരം ) [Mattaancheri kottaaram ( dacchu kottaaram )]

142870. വിഖ്യാത ഹോളിവുഡ് ‌ സംവിധായകൻ സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗും ഇന്ത്യൻ വ്യവസായി അനിൽ അംബാനിയും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ഫിലിം കമ്പനി ? [Vikhyaatha holivudu samvidhaayakan stteevan spilbargum inthyan vyavasaayi anil ambaaniyum chernnu roopeekariccha philim kampani ?]

Answer: ആംബ്ലിൻ പാർട്നേഴ് ‌ സ് [Aamblin paardnezhu su]

142871. രാജ്യത്തെ വൈദ്യുത മേഖലയുടെ പുനരുദ്ധാരണം ലക്ഷ്യമാക്കി കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രാലയം വിഭാവനം ചെയ്ത ഉദയ് ‌ ( ഉജ്വൽ ഡിസ്കം അഷ്വറൻസ് ‌ യോജന ) പദ്ധതിയിൽ അംഗമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ? [Raajyatthe vydyutha mekhalayude punaruddhaaranam lakshyamaakki kendra oorja manthraalayam vibhaavanam cheytha udayu ( ujval diskam ashvaransu yojana ) paddhathiyil amgamaaya aadya samsthaanam ?]

Answer: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് [Aandhraapradeshu]

142872. മങ്കൊമ്പ് ‌ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം 2015 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ അത്യുൽപാദന - കീടപ്രതിരോധശേഷിയുള്ള നെൽവിത്ത് ‌ ഏത് ‌? [Mankompu nellu gaveshana kendram 2015 disambaril puratthirakkiya athyulpaadana - keedaprathirodhasheshiyulla nelvitthu ethu ?]

Answer: ശ്രേയസ് ( എംഒ 22 എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രേയസ് പവിത്ര - ത്രിഗുണ വിത്തുകൾ ക്രോസ് ചെയ്താണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ) [Shreyasu ( emo 22 ennum ariyappedunna shreyasu pavithra - thriguna vitthukal krosu cheythaanu vikasippicchedutthathu )]

142873. സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച സർവകലാശാലയ്ക്കായി കൊച്ചി സാങ്കേതിക സർവകലാശാല ഏർപ്പെടുത്തിയ ചാൻസലേഴ് ‌ സ് ‌ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ‌ ഏതു സർവകലാശാലയ്ക്കാണ് ‌? [Samsthaanatthe mikaccha sarvakalaashaalaykkaayi kocchi saankethika sarvakalaashaala erppedutthiya chaansalezhu su puraskaaram aadyamaayi labhicchathu ethu sarvakalaashaalaykkaanu ?]

Answer: കേരള സർവകലാശാല ( ഡോ . കെ . എം എബ്രഹാം അധ്യക്ഷനായ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ 11 സർവകലാശാലകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഗവർണർ പി . സദാശിവമാണ് പുരസ് ‌ കാര ജേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് . അഞ്ചുകോടി രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുക ) [Kerala sarvakalaashaala ( do . Ke . Em ebrahaam adhyakshanaaya samithi thayyaaraakkiya 11 sarvakalaashaalakalude pattikayil ninnu gavarnar pi . Sadaashivamaanu purasu kaara jethaavine thiranjedutthathu . Anchukodi roopayaanu sammaanatthuka )]

142874. ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ‌ മടങ്ങിയതിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലണ്ടനിലെ പാർലമെന്റ് ‌ സ് ‌ ക്വയറിൽ അനാഛാദനം ചെയ്ത ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ ശിൽപി ? [Gaandhiji dakshinaaphrikkayil ninnum inthyayilekku madangiyathinte nooraam vaarshikatthinte bhaagamaayi landanile paarlamentu su kvayaril anaachhaadanam cheytha gaandhi prathimayude shilpi ?]

Answer: ഫിലിപ്പ് ജാക്സൺ ( ഇൻഫോസിസിന്റെയും ഉരുക്കു വ്യവസായി ലക്ഷ്മി മിത്തലിന്റെയും സഹായത്തോടെ ഗാന്ധി സ്റ്റാച്യു മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റാണ് 10 ലക്ഷം പൗണ്ട് ചെലവഴിച്ച് 270 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള വെങ്കല പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത് ) [Philippu jaaksan ( inphosisinteyum urukku vyavasaayi lakshmi mitthalinteyum sahaayatthode gaandhi sttaachyu memmoriyal drasttaanu 10 laksham paundu chelavazhicchu 270 meettar uyaramulla venkala prathima sthaapicchathu )]

142875. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹൈടെക്ക് ‌ ആക്കുന്നതിനും ഓഫീസ് ‌ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനുമായി ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ വികസിപ്പിച്ച സോഫ്റ്റ് ‌ വെയർ ഏത് ‌? [Thaddhesha sthaapanangal hydekku aakkunnathinum opheesu pravartthanangal suthaaryamaakkunnathinumaayi inpharmeshan kerala mishan vikasippiccha sophttu veyar ethu ?]

Answer: സകർമ [Sakarma]

142876. പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ കർഷകൻ എന്ന ബഹുമതിക്കർഹനായ സുഭാഷ് ‌ പലേക്കർ ഏതു സംസ്ഥാനക്കാരനാണ് ‌? [Pathmashree puraskaaram labhiccha aadya karshakan enna bahumathikkarhanaaya subhaashu palekkar ethu samsthaanakkaaranaanu ?]

Answer: മഹാരാഷ്ട്ര ( സീറോ ബജറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ഫാമിങ് പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ‌ സുഭാഷ് പലേക്കർ ) [Mahaaraashdra ( seero bajattu spirichval phaamingu paddhathiyude upajnjaathaavaanu subhaashu palekkar )]

142877. കേരളത്തിലെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര കായൽ കൃഷി ഗവേഷണകേന്ദ്രം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത് ‌ എവിടെയാണ് ‌? [Keralatthile aadya raajyaanthara kaayal krushi gaveshanakendram pravartthanamaarambhicchathu evideyaanu ?]

Answer: മങ്കൊമ്പ് നെല്ല് ഗവേഷണകേന്ദ്രം [Mankompu nellu gaveshanakendram]

142878. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ശ്വാസനാളം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്ന ആശുപത്രി ? [Inthyayil aadyamaayi shvaasanaalam maattivaykkal shasthrakriya nadanna aashupathri ?]

Answer: അമൃത ആശുപത്രി , എറണാകുളം ( നേതൃത്വം - ഡോ . സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ ) [Amrutha aashupathri , eranaakulam ( nethruthvam - do . Subrahmanya ayyar )]

142879. ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ ലോക സൂഫി സമ്മേളനത്തിനു വേദിയായ ഇന്ത്യൻ നഗരം ? [Ee varsham maarcchil loka soophi sammelanatthinu vediyaaya inthyan nagaram ?]

Answer: ന്യൂഡൽഹി ( ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ ലോക സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരവും ഡൽഹിയാണ് ) [Nyoodalhi ( aarttu ophu livinginte loka saamskaarika sammelanatthinu vediyaaya nagaravum dalhiyaanu )]

142880. ഫോർച്യൂൺ മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കിയ ലോകത്തിലെ 50 മികച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ? [Phorchyoon maagasin thayyaaraakkiya lokatthile 50 mikaccha vyakthithvangalude pattikayil idamnediya inthyakkaaran ?]

Answer: അരവിന്ദ് കെജ് ‌ രിവാൾ ( ഡൽഹിയിൽ നടപ്പാക്കിയ വായു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നടപടികളാണ് കെജ് ‌ രിവാളിനെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണമായത് . ആമസോൺ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ) [Aravindu keju rivaal ( dalhiyil nadappaakkiya vaayu malineekarana niyanthrana nadapadikalaanu keju rivaaline pattikayil ulppedutthaan kaaranamaayathu . Aamason medhaavi jephu besosaanu onnaam sthaanatthu )]

142881. ബീഹാറിൽ ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ നിലവിൽ വന്ന സമ്പൂർണ മദ്യനിരോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏതു നാടൻ പാനീയത്തിനാണ് ‌ സർക്കാർ നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയത് ‌? [Beehaaril ee varsham epril muthal nilavil vanna sampoorna madyanirodhanatthinte bhaagamaayi ethu naadan paaneeyatthinaanu sarkkaar nirodhanamerppedutthiyathu ?]

Answer: ലാഡി ( പ്രാദേശികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പനങ്കള്ള് ) [Laadi ( praadeshikamaayi ulppaadippikkunna panankallu )]

142882. ജൈവവൈവിധ്യ പൈതൃക മേഖലയായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2015 ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ? [Jyvavyvidhya pythruka mekhalayaayi samsthaana sarkkaar 2015 l prakhyaapiccha pradeshangal ethellaam ?]

Answer: കലശമല ( തൃശൂർ ), ആശ്രാമം ( കൊല്ലം ), പാതിരാമണൽ ( ആലപ്പുഴ ) [Kalashamala ( thrushoor ), aashraamam ( kollam ), paathiraamanal ( aalappuzha )]

142883. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഏതു ബാങ്കാണ് ‌ അക്കൗണ്ട് ‌ ആരംഭിക്കാനായി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയത് ‌? [Inthyayil aadyamaayi ethu baankaanu akkaundu aarambhikkaanaayi mobyl aaplikkeshan puratthirakkiyathu ?]

Answer: ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ( ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഫെഡ്ബുക്ക് സെൽഫി എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ) [Phedaral baanku ( phedaral baankinte phedbukku selphi enna aaplikkeshanaanu ithinaayi upayogikkunnathu )]

142884. തപാൽ വകുപ്പിന്റെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പോസ്റ്റൽ സേവിങ്ങ്സ് ‌ ബാങ്ക് ‌ എടിഎം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത് ‌ എവിടെയാണ് ‌? [Thapaal vakuppinte keralatthile aadya posttal sevingsu baanku ediem pravartthanamaarambhicchathu evideyaanu ?]

Answer: പുളിമൂട് ( തിരുവനന്തപുരം ) [Pulimoodu ( thiruvananthapuram )]

142885. ആയൂർവേദാചാര്യൻ പി . കെ വാരിയരോടുള്ള ബഹുമാനാർഥം ജിംനോസ്റ്റാക്കിയം വാരിയരാനം എന്ന് പേര് ‌ നൽകിയത് ‌? [Aayoorvedaachaaryan pi . Ke vaariyarodulla bahumaanaartham jimnosttaakkiyam vaariyaraanam ennu peru nalkiyathu ?]

Answer: ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം [Aaralam vanyajeevi sanketham]

142886. ഏതു രാജ്യമാണ് ‌ ബംഗാൾ കടുവകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ‌ പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുന്നത് ‌? [Ethu raajyamaanu bamgaal kaduvakalude samrakshanatthinu prathyeka paddhathi nadappaakkaan inthyayumaayi sahakarikkunnathu ?]

Answer: അമേരിക്ക [Amerikka]

142887. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ ആസ് ‌ ട്രോസാറ്റിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ‌ ഡയറക്ടർ ? [Inthyayude aadya bahiraakaasha nireekshana upagrahamaaya aasu drosaattinte projakttu dayarakdar ?]

Answer: കെ . എസ് ശർമ (2015 സെപ്റ്റംബർ 28 ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് PSLV C-30 റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആസ്ട്രോസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് ) [Ke . Esu sharma (2015 septtambar 28 nu shreeharikkottayil ninnu pslv c-30 rokkattu upayogicchaanu aasdrosaattu vikshepicchathu )]

142888. 13 . സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ ചെയർമാർ ?l [13 . Sendral vaattar kammeeshan cheyarmaar ? L]

Answer: അശ്വിൻ B പാണ്ഡ്യ [Ashvin b paandya]

142889. ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ ആഗസ്ത് 15 സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായ രാജ്യം : [Inthyakku purame aagasthu 15 svaathanthryadinamaaya raajyam :]

Answer: ദക്ഷിണകൊറിയ [Dakshinakoriya]

142890. തൈറോക്സിന്റെ കുറവുമൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം : [Thyroksinte kuravumoolam kuttikalil undaakunna asukham :]

Answer: ക്രെട്ടിനിസം [Krettinisam]

142891. തൈറോക്സിന്റെ കുറവുമൂലം മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം : [Thyroksinte kuravumoolam muthirnnavaril undaakunna asukham :]

Answer: മിക്സഡിമ [Miksadima]

142892. പഴങ്ങളുടെ രാജാവ് : [Pazhangalude raajaavu :]

Answer: മാമ്പഴം [Maampazham]

142893. പഴങ്ങളുടെ രാജ്ഞി : [Pazhangalude raajnji :]

Answer: മാങ്കോസ്റ്റിൻ [Maankosttin]

142894. ഇതായ് - ഇതായ് രോഗം ഏത് ലോഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു : [Ithaayu - ithaayu rogam ethu lohavumaayi bandhappettirikkunnu :]

Answer: കാഡ്മിയം [Kaadmiyam]

142895. മീനാമാത രോഗം ഏത് ലോഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു : [Meenaamaatha rogam ethu lohavumaayi bandhappettirikkunnu :]

Answer: മെർക്കുറി [Merkkuri]

142896. പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര : [Paalil adangiyirikkunna panchasaara :]

Answer: ലാക്ടോസ് [Laakdosu]

142897. പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാംസ്യം : [Paalil adangiyirikkunna maamsyam :]

Answer: കേസിൻ [Kesin]

142898. ഫോസിൽ സസ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് : [Phosil sasyam ennariyappedunnathu :]

Answer: ജിങ്കോ [Jinko]

142899. ഫോസിൽ മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് : [Phosil mathsyam ennariyappedunnathu :]

Answer: സീലാകാന്ത് [Seelaakaanthu]

142900. രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്ന ഹോർമോൺ : [Rakthatthile glookkosinte alavu koottunna hormon :]

Answer: ഗ്ലൂക്കഗോൺ [Glookkagon]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution